5 decembrie 2023
Saschiz, Mureș, România
Cuvântul Ierarhului Predici

PREDICĂ LA DUMINICA A 34-A DUPĂ RUSALII

A Fiului risipitor – Luca 15, 11-32 Iertarea Tatălui ceresc – IPS Irineu Pop-Bistrițeanul Dreptmăritori creştini, Parabola fiului risipitor ne arată cât de mare este iubirea lui Dumnezeu pentru omul ticălos. Fiul risipitor, după ce a rătăcit îndelung în ţara păcatului, flămând şi zdrenţuros, se hotărăşte să vină acasă. Tatăl din Evanghelie, care-L închipuie pe

Read More
Cuvântul Ierarhului Predici

PREDICĂ LA DUMINICA A 31-A DUPĂ RUSALII

Vindecarea orbului din Ierihon – Luca 18, 35-43 Rugăciunea inimii – o respiraţie duhovnicească – IPS Irineu Pop-Bistrițeanul Dreptmăritori creştini, Sfântul Evanghelist Luca ne înfăţişează, în pericopa citită astăzi, un orb care cerşea la margine de drum, când se apropia Iisus de Ierihon. Orbul acesta care se numea Bartimeu (cf. Mc. 10, 46) auzise despre

Read More
Cuvântul Ierarhului Predici

PREDICĂ LA DUMINICA A 33-A DUPĂ RUSALII

A Vameşului şi Fariseului – Luca 18, 10-14 Virtutea smereniei – IPS Irineu Pop-Bistrițeanul Dreptmăritori creştini, Prin pilda Vameşului şi a Fariseului, Mântuitorul nostru Iisus Hristos biciuieşte păcatul mândriei tuturor fariseilor, din toate timpurile şi din toate locurile, care se cred pe sine drepţi şi dispreţuiesc pe semenii lor. Punându-ne în faţă două portrete diferite,

Read More
Cuvântul Ierarhului Predici

PREDICĂ LA DUMINICA A 14-A DUPĂ RUSALII

Pilda fiului de împărat – Matei 22, 1-14 Gustând din ospăţul duhovnicesc – IPS Irineu Pop-Bistrițeanul Dreptmăritori creştini, Evanghelia de astăzi ne vorbeşte despre nunta fiului de împărat la care cei invitaţi au refuzat să vină, prezentând fel de fel de scuze. Tatăl ceresc este Stăpânul Care ne cheamă la nunta tainică a Fiului Său,

Read More
Cuvântul Ierarhului Predici

PREDICĂ LA DUMINICA A 30-A DUPĂ RUSALII

Dregătorul bogat – păzirea poruncilor – Luca 18, 18-27 Lângă Dumnezeu ai sens şi împlinire – IPS Irineu Pop-Bistrițeanul Dreptmăritori creştini, În Evanghelia de astăzi îl vedem pe un dregător bogat care dorea să devină mai bun, să devină cetăţean al cerului. De aceea, se apropie de Iisus Hristos întrebându-L ce să facă pentru a

Read More
Cuvântul Ierarhului Predici

PREDICĂ LA DUMINICA A 26-A DUPĂ RUSALII

Pilda bogatului căruia i-a rodit ţarina – Luca 12, 16-21 Să luăm aminte la unica noastră viaţă – IPS Irineu Pop-Bistrițeanul Dreptmăritori creştini, Pilda Mântuitorului nostru Iisus Hristos prezentată de Sfânta Evanghelie de astăzi ne înfăţişează chipul unui om bogat şi lacom, căruia i-a rodit ţarina şi care şi-a lărgit hambarele ca să adune în

Read More
Cuvântul Ierarhului Predici

PREDICĂ LA DUMINICA A 25-A DUPĂ RUSALII

(Pilda samarineanului milostiv – Luca 10, 25-37) Supremaţia omului stă în slujire – IPS Irineu Pop-Bistrițeanul Dreptmăritori creştini, Într-o zi, un legiuitor L-a întrebat pe Mântuitorul Hristos ce trebuie să facă el pentru a moşteni viaţa veşnică. Domnul i-a răspuns prin pilda bunului samarinean, acel călător de omenie, care s-a milostivit de omul rănit ce

Read More
Cuvântul Ierarhului Predici

PREDICĂ LA DUMINICA A 22-A DUPĂ RUSALII

(Bogatul nemilostiv şi săracul Lazăr – Luca 16, 19-31) Nemurirea sufletului – IPS Irineu Pop-Bistrițeanul Dreptmăritori creştini, Evanghelia de astăzi ne vorbeşte despre un om bogat care n-a făcut pe pământ nici o faptă bună şi s-a lăsat prins în mreaja bunătăţilor materiale şi a grijilor lumeşti. Într-o zi, pe neaşteptate, acesta a murit şi

Read More
Cuvântul Ierarhului Predici

✝)  Duminica a 3-a din Post (a Sfintei Cruci)

Acceptarea şi purtarea Crucii – IPS Irineu Pop-Bistrițeanul Dreptmăritori creştini, Iată-ne ajunşi în Duminica a treia din Postul Paştilor, numită Duminica Sfintei Cruci. Alături de Vinerea Mare, Duminica de astăzi, prin pericopa evanghelică, ne vorbeşte de nemărginita iubire a Dumnezeului întrupat şi pătimitor, Care prin Cruce a adus bucurie şi răscumpărare la toată lumea. Aflându-Se

Read More
Cuvântul Ierarhului Predici

✝)  Duminica a 2-a din Post (a Sfântului Grigorie Palama)

Puterea lui Dumnezeu în noi – IPS Irineu Pop-Bistrițeanul Dreptmăritori creştini, Duminica a doua din Postul Mare, prin glasul Evangheliei, ni-L prezintă pe Iisus din Nazaret, pe Fiul Omului ca pe un „Dumnezeu tare” (Is. 9, 5). Pe când El se afla în Capernaum, I s-a adus un bolnav paralizat, pe care cu puterea Sa l-a

Read More