24 iulie 2024
Saschiz, Mureș, România
Uncategorized

Ev. Luca 21, 37-38; 22, 1-8

În vremea aceea Iisus era ziua în templu și învăța, iar noaptea, ieșind, o petrecea pe muntele ce se cheamă al Măslinilor. Și tot poporul venea dis-de-dimineață la El în templu, ca să-L asculte. Iar atunci se apropia sărbătoarea Azimelor, care se chema Paști. Dar arhiereii și cărturarii căutau cum să-L omoare; căci se temeau de

Read More
Uncategorized

Sfântul Mucenic Valent diaconul

Viaţa Sfântului Mucenic Valent   În Cezareea Palestinei au pătimit pentru Hristos 12 sfinţi mucenici care s-au învrednicit de darul proorocesc şi apostolesc. Ei au trăit pe vremea împărăţiei lui Diocleţian, iar cel întâi, cu numărul şi cu rânduiala, era Sfântul Pamfil, presviterul acelei cetăţi. El era de neam din Beirut, deprins din tinereţe cu

Read More
Uncategorized

Sfântul Mucenic Pamfil preotul

Viața Sfântului Sfințit Mucenic Pamfil Originar din oraşul Berit (azi Beirut), Sfântul Mucenic Pamfil a fost un om învăţat care a studiat Sfânta Scriptură şi a împlinit virtuţile creştine în timpul vieţii sale. El a înfiinţat în Cezareea Palestinei o bibliotecă foarte importantă pentru vremea aceea care avea peste 3000 de cărţi. Totodată, a întemeiat şi

Read More
Uncategorized

Ap. II Petru 3, 1-18

Iubiților, aceasta este acum a doua epistolă pe care v-o scriu. În ele caut să trezesc, în amintirea voastră, dreapta voastră judecată, ca să vă aduceți aminte de cuvintele cele mai înainte grăite de sfinții proroci și de porunca Domnului și Mântuitorului, dată prin apostolii voștri. Întâi, trebuie să știți că, în zilele cele de

Read More
Calendar Ortodox Uncategorized

Sf. Cuv. Natanael şi Pinufrie

Sf. Cuv. Natanael a fost un pustnic din deşertul nitric. El s-a rugat lui Dumnezeu ziua şi noaptea şi s-a luminat de sus prin rugăciunile şi cugetările cele dumnezeieşti. El nu a ieşit din chilia sa timp de treizeci şi opt de ani, nici de prag apropiindu-se. El s-a săvîrşit către Domnul în a doua jumătate

Read More
Uncategorized

Ap. Galateni 1, 3-10

Fraților, har vouă și pace de la Dumnezeu-Tatăl și de la Domnul nostru Iisus Hristos, Cel ce S-a dat pe Sine pentru păcatele noastre, ca să ne scoată pe noi din acest veac rău de acum, după voia lui Dumnezeu și a Tatălui nostru, Căruia fie-I slava în vecii vecilor. Amin! Mă mir că așa

Read More
Uncategorized

Ev. Marcu 12, 1-12

Zis-a Domnul pilda aceasta: Un om a sădit vie, a împrejmuit-o cu gard, a săpat în ea teasc, a clădit un turn și a dat-o lucrătorilor, iar el s-a dus departe. Și, la vreme, a trimis la lucrători o slugă ca să ia de la ei din roadele viei. Dar ei, punând mâna pe ea,

Read More
Uncategorized

Sfântul Cuvios Paladie

Viața Sfântului Cuvios Paladie Sfântul Cuvios Paladie s-a născut în anul 363, în Galatia (Asia Mică). În anul 386 s-a călugărit la Ierusalim. După trei ani s-a dus în Alexandria unde a rămas alţi trei ani, apoi în Nitria nouă ani. În anul 400 el este episcop la Helenopolis, în Bitina (Asia Mică). A fost

Read More
Uncategorized

Sfânta Marciana, împărăteasa

Viaţa Sfintei Marciana, împărăteasa Sfânta Marciana împărăteasa este socotită cea întocmai cu Sfinţii Apostoli.

Read More
Uncategorized

Ap. Efeseni 4, 7-13

Fraților, fiecăruia dintre noi i s-a dat harul după măsura darului lui Hristos. Pentru aceea zice: «Suindu-Se la înălțime, a robit robime și a dat daruri oamenilor». Iar aceea că: «S-a suit» – ce înseamnă decât că S-a pogorât în părțile cele mai de jos ale pământului? Cel ce S-a pogorât, Acela este Care S-a

Read More