24 aprilie 2024
Saschiz, Mureș, România
Cuvântul Ierarhului Predici

✝)  Duminica a 3-a din Post (a Sfintei Cruci)

Acceptarea şi purtarea Crucii – IPS Irineu Pop Dreptmăritori creştini, Iată-ne ajunşi în Duminica a treia din Postul Paştilor, numită Duminica Sfintei Cruci. Alături de Vinerea Mare, Duminica de astăzi, prin pericopa evanghelică, ne vorbeşte de nemărginita iubire a Dumnezeului întrupat şi pătimitor, Care prin Cruce a adus bucurie şi răscumpărare la toată lumea. Aflându-Se

Read More
Cuvântul Ierarhului Predici

PREDICĂ LA DUMINICA A 4-A DIN POST

A Sfântului Ioan Scărarul – Marcu 9, 17-32 Diavolul, potrivnicul nostru – IPS Irineu Pop Dreptmăritori creştini, În Duminica a patra din Postul Sfintelor Paşti, Sfânta Evanghelie ne istoriseşte despre vindecarea unui tânăr, chinuit cumplit de „un duh mut”. Mişcat de suferinţa acestuia şi la rugăciunea tatălui său, Iisus Nazarineanul îl izbăveşte din ghearele necuratului

Read More
Cuvântul Ierarhului Predici

PREDICĂ LA DUMINICA a 5-a din Post

Duminica Cuvioasei Maria Egipteanca Slujirea iubitoare a tuturor – IPS Irineu Pop Dreptmăritori creştini, Făcând cea din urmă călătorie la Ierusalim, înainte de răstignirea Sa, Mântuitorul Hristos le spune celor doisprezece ucenici că El va pătimi şi va fi omorât, „dar după trei zile va învia” (Mc. 10, 35). Prin aceasta, voia să-i pregătească pentru

Read More
Cuvântul Ierarhului Predici

Intrarea Domnului în Ierusalim

PREDICĂ LA DUMINICA A 6-A DIN POST(A Floriilor – Ioan 12, 1-18) Adevărata fericire ne-o dă Hristos – IPS Irineu Pop Dreptmăritori creştini, După ce mai bine de trei ani a vestit Evanghelia Împărăţiei şi a săvârşit minuni, culminând cu învierea lui Lazăr din Betania, Fiul Omului Se îndreaptă acum, pentru ultima oară, spre Ierusalim.

Read More
Cuvântul Ierarhului Predici

PREDICĂ LA DUMINICA A 24-A DUPĂ RUSALII

Învierea fiicei lui Iair – Luca 8, 41-56 Pregătirea pentru moarte – IPS Irineu Pop Dreptmăritori creştini, Evanghelia de astăzi ni-l prezintă pe Iair, conducătorul sinagogii din Capernaum, a cărui fiică, în vârstă de 12 ani, se îmbolnăvise. Încrezător în darul supranatural al lui Iisus din Nazaret, Îl roagă să-l ajute. Domnul, receptiv la durerea

Read More
Cuvântul Ierarhului Predici

PREDICĂ LA DUMINICA A 23-A DUPĂ RUSALII

Vindecarea demonizatului din ţinutul gherghesenilor – Luca 8, 26-39 Să nu ne lăsăm învinşi de diavolul – IPS Irineu Pop Dreptmăritori creştini, Sfânta Evanghelie a zilei ni-L înfăţişează pe Mântuitorul intrând în ţinutul muntos al Gadarei, spre răsărit de Marea Galileei. Aici a întâlnit un om care era chinuit în trup şi în suflet de

Read More
Cuvântul Ierarhului Predici

PREDICĂ LA DUMINICA A 21-A DUPĂ RUSALII

Pilda semănătorului – Luca 8, 5-15 Dumnezeu Se uită la inimă – IPS Irineu Pop Dreptmăritori creştini, În Evanghelia de astăzi, Îl vedem pe Semănătorul dumnezeiesc semănând sămânţa cuvântului Său în ogorul inimilor omeneşti. Din nefericire, unii creştini sunt nepăsători faţă de învăţătura sfântă, alţii au inimi de piatră, încât sămânţa se usucă, iar alţii

Read More
Cuvântul Ierarhului Predici

PREDICĂ LA DUMINICA A 6-A DUPĂ RUSALII

Vindecarea slăbănogului din Capernaum – Matei 9, 1-8 Puterea binefăcătoare a lui Dumnezeu – IPS Irineu Pop Dreptmăritori creştini, În Evanghelia de astăzi, Îl vedem pe Mântuitorul apropiindu-Se cu milă de slăbănogul din Capernaum, pe care l-a întărit cu puterea Sa tămăduitoare. Acesta, spre uimirea tuturor, s-a ridicat îndată şi a plecat acasă sănătos, spre a

Read More
Cuvântul Ierarhului Predici

PREDICĂ LA DUMINICA A 4-A DUPĂ RUSALII

Vindecarea slugii sutaşului – Matei 8, 5-13 Rugăciunea şi foloasele ei – IPS Irineu Pop Dreptmăritori creştini, Sfânta Evanghelie de astăzi ne prezintă chipul luminos al unui sutaş din cetatea Capernaum. Acesta avea o slugă bolnavă, „chinuindu-se cumplit” (Mt. 8, 6). Probabil sutaşul, cuprins de milă şi compasiune, a vegheat lângă patul acestui suferind şi

Read More
Cuvântul Ierarhului Predici

PREDICĂ LA DUMINICA A 3-A DUPĂ RUSALII

Despre grijile vieții– Matei 6, 22-33 Încrederea în providenţa divină – IPS Irineu Pop Dreptmăritori creştini, Sfânta Evanghelie de astăzi îi îndeamnă pe oameni să nu devină robii materiei, să nu se lase biruiţi de grijile materiale. Adresându-Se ascultătorilor Săi, Iisus le spune: „Nu vă îngrijiţi pentru viaţa voastră ce veţi mânca, nici pentru trupul vostru

Read More