14 iulie 2024
Saschiz, Mureș, România
Patericul egiptean

Avva Isidor Pelusiotul

Cugetări Zicea avva Isidor Pelusiotul, că viața fără de cuvânt mai mult foloseste decât cuvântul fârâ viață. Căci viața și tăcând folosește, iar cuvântul și strigând supără. Dar dacă și cuvântul și viața se vor întâlni, fac o icoană a toata filosofia.

Read More
Patericul egiptean

Avva Isidor Pelusiotul

Cugetări Zicea avva Isidor Pelusiotul: mulți din oameni poftesc cu adevarat fapta bună, dar pe calea care duce spre dânsa, pregetâ sâ umble. Iar alții nici fapta bună nu socotesc că este. Trebuie dar pe aceia să-i plecăm să lepede pregetarea, iar pe aceștia să-i invităm, că cu adevarat fapta bună este fapta bună.

Read More
Patericul egiptean

Tu esti Agathon ereticul?

Se spunea pentru avva Agathon, ca s-au dus oarecari la dansul, auzind ca are dreapta simare socoteala. Și vrând să-l cerce de a sa mânie, i-au zis lui : tu ești Agathon ? Am auzit pentru tine că ești curvar și mândru. Iar el a zis : ei bine, așa este. Și i-au zis lui

Read More
Patericul egiptean

Zis-a Avva Antonie

A zis iarăși : va veni vremea ca oamenii să înnebunească și când vor vedea pe cineva că nu înnebunește, se vor scula asupra lui, zicându-i că el este nebun, pentru că nu este asemenea lor. Zis-a avva Antonie : cel ce bate bucata de fier, întâi socoteste cu mintea ce va să facă: secere,

Read More
Patericul egiptean

Vânătorul care s-a smintit

Era cineva, ce vâna prin pustie dobitoace sălbatice și a văzut pe avva Antonie glumind cu frații și s-a smintit. Iar bătrânul vrând să-l încredințeze pe el, că trebuie câte puțin să se pogoare fraților, i-a zis lui : pune săgeata în arcul tău și întinde. Și a făcut așa. Și a zis lui :

Read More
Patericul egiptean

Lucrarea cea mare a omului

Zis-a avva Antonie către avva Pimen : aceasta este lucrarea cea mare a omului, ca greșeala sa să o pună asupra sa înaintea lui Dumnezeu și să aștepte ispita până la răsuflarea cea mai de pe urmă. Același a zis : nimeni neispitit nu va putea să intre în Împărăția Cerurilor. Că, ridică, zice, ispitele

Read More
Patericul egiptean

Ce, păzind eu, voi plăcea lui Dumnezeu ?

A întrebat cineva pe avva Antonie, zicând : ce, păzind eu, voi plăcea lui Dumnezeu ? Și răspunzând bătrânul, a zis lui : cele ce-ți poruncesc ție, păzește-le ! Oriunde vei merge, pe Dumnezeu să-l ai înaintea ta întotdeauna. Și orice vei face, să ai mărturia din Sfintele Scripturi și ori în ce loc vei

Read More
Patericul egiptean

Adâncul judecăților lui Dumnezeu

Acest avva Antonie, căutând la adâncul judecăților lui Dumnezeu, a cerut, zicând : Doamne, cum unii trăind putin, mor, iar alții prea imbătrânesc ? Și pentru ce unii suntsăraci, iar alții bogați ? Și cum cei nedrepți se îmbogățesc, iar cei drepți sunt săraci ? Și a venit lui glas zicând : Antonie, ia aminte

Read More
Patericul egiptean

Doctore, vindecă-te mai intai pe tine

Zis-a avva Antonie : părinții cei de demult, când mergeau în pustie, întâi se vindecau pe sine și făcându-se doctori aleși, vindecau și pe alții. Iar noi ieșind din lume, maiînainte de a ne vindeca pe noi singuri, îndată începem a vindeca pe alții și întorcăndu-se boala asupra noastră, se fac nouă cele de pe

Read More
Patericul egiptean

Antonie, scoală și vino !

Zisu-ne-a nouă Sfântul Antonie în învățătura sa, spre folosul nostru : un an am săvârșit, rugându-mă lui Dumnezeu să-mi descopere locul drepților și al păcătoșilor. Iar într-o noapte m-a strigat oarecare glas de sus, zicându-mi : Antonie, scoală și vino ! Și stiind eu pe cine mi se cade să ascult, am ieșit și uitându-mă,

Read More