19 iulie 2024
Saschiz, Mureș, România
Calendar Ortodox

Aflarea moaștelor Sfântului Cuvios Serafim de Sarov

Articol Tot astăzi, Biserica Ortodoxă sărbătorește Aflarea moaștelor Sfântului Cuvios Serafim de Sarov. Sfântul Serafim a fost un ascet rus care a vieţuit în Mănăstirea Sarov din Rusia. Este unul dintre cei mai cunoscuţi sfinţi din lumea ortodoxă, mare făcător de minuni, cultul său luând amploare în secolul XX. Data sa de prăznuire este 2 ianuarie, iar în

Read More
Calendar Ortodox

Sfânta Cuvioasă Macrina, sora Sfântului Vasile cel Mare

Viața Sfintei Cuvioase Macrina, sora Sfântului Vasile cel Mare Sfânta Macrina, Sora Sfântului Vasile cel Mare și a Sfântului Grigorie de Nyssa, s-a născut în anul 327, primind la botez numele bunicii sale. A primit o educație aleasă de la mama ei, Emilia, care era o bună creștină. Tatăl ei, Vasile dorea ca fiica sa

Read More
Calendar Ortodox

Sfântul Cuvios Die

Viaţa Sfântului Cuvios Die Sfântul Cuvios Die s-a născut în Antiohia Siriei din părinți binecredincioși. Din tinerețe s-a retras în pustiu închinând-și viața lui Dumnezeu. Pentru viața sa curată Dumnezeu l-a învrednicit cu darul facerii de minuni. Împăratul Teodosie al II-lea (408-450), apropiat al cuviosului Die, a ridicat o mănăstire lângă chilia sfântului. Patriarhul Attic

Read More
Calendar Ortodox

Sfântul Cuvios Pamvo

Viața Sfântului Cuvios Pamvo Sfântul Cuvios Pamvo a vieţuit în pustia munţilor Nitriei, din părţile Egiptului, pînă la adînci bătrîneţi. Viaţa sa este adunată de la diferiţi scriitori: din Lavsaiconul lui Paladie, cap. 10, din cartea lui Rufin preotul, Despre vorbirile părinteşti, din cartea lui Eraclid, Raiul, cap. 1, de la Socrat scolasticul, cartea IV, cap. 18, şi din Patericul

Read More
Calendar Ortodox

Sfântul Mucenic Emilian de la Durostor

Viața Sfântului Mucenic Emilian de la Durostor În vremea domniei păgânului împărat Iulian (361-363), cel ce s-a lepădat de Hristos, s-a ridicat de către el o cumplită prigoană asupra creştinilor, tulburând toată lumea. Pentru că, în toată împărăţia Romei, în toate ţările şi cetăţile, a poruncit ca binecredincioşii creştini din toată seminţia şi limba, bărbaţi

Read More
Calendar Ortodox

Sfânta Mare Muceniță Marina

Sfânta Marina s-a născut în Antiohia Pisidiei, fiind fiica unui slujitor al idolilor păgâni, anume Edesie. Murind mama sa, Marina a fost încredinţată unei femei dintr-un sat din afara cetăţii, să o crească. Ajungând la vârsta de 12 ani şi auzind de Hristos, se ruga să fie învăţată credinţa creştinilor. Şi a fost învăţată de

Read More
Calendar Ortodox

Sfântul Ierarh Eufrasie, Episcopul Ienopolei

Viața Sfântului Ierarh Eufrasie, Episcopul Ienopolei Sfântul Eufrasie a fost Episcop în cetatea Ionopolei, sau Ienopolei, din Paflagonia, care se numește azi Inebolu și este pe teritoriul actual al Turciei. Sfântul Eufrasie s-a săvârșit în pace.

Read More
Calendar Ortodox

Sfânta Muceniță Iulia

Viața Sfintei Mucenițe Iulia Fecioara Tot, astăzi, Biserica Ortodoxă pomeneşte pe Sfânta Muceniţă Iulia, care s-a născut la Cartagina dintr-o familie aristocrată. Când persanii au capturat Cartagina, ei au luat de acolo mulți prizonieri, ca sclavi. Sfânta Iulia a fost capturată și făcută sclavă, căzând în mâinile unui păgân, negustor în Siria. Văzând că este creștină, el

Read More
Calendar Ortodox

Sfântul Sfințit Mucenic Atinoghen cu cei 10 ucenici ai săi

Viața Sfântului Mucenic Atinoghen cu cei 10 ucenici ai săi Sfântul Sfinţit Mucenic Atinoghen, originar din Sevastia Capadociei, a fost episcop al oraşului Pidahtoea. În timpul persecuţiei împăratului Diocleţian, Sfântul Atinoghen s-a retras într-un schit din apropierea satului Pidaton. Aici trăia împreună cu 10 ucenici în rugăciune. Într-o zi, pe când Sfântul Atinoghen nu se

Read More
Calendar Ortodox

Sfântul Vladimir, Luminătorul Rusiei

Viața Sfântului Vladimir, Luminătorul Rusiei Sfântul Vladimir, luminătorul Rusiei (980-1015) a fost fiul principelui Sviatoslav al Rusiei, fiind un păgân devotat în primii ani ai vieții sale. În anul 988, Vladimir s-a căsătorit cu prințesa Anei, sora împăraților Vasile al II-lea și Constantin. Întors la Kiev, în același an, 988, principele Vladimir a dat poruncă să

Read More