20 mai 2024
Saschiz, Mureș, România
Proloagele

Cuvânt al Sfântului Ioan Gură de Aur

Întru această zi, cuvânt al Sfântului Ioan Gură de Aur, despre milostenia făcută din osteneala dreaptă, nu din jafuri. Zis-a Domnul: „Faceți-vă prieteni cu bogățiile nedrepte, ca să intrați în casele cele veşnice.” şi zicând aşa: „din bogățiile nedrepte”, a arătat că, adică, îndreptarea ta să se facă în vremea de acum. Ceea ce, adică,

Read More
Proloagele

Învățătură a Sfântului Ioan Gură de Aur

Întru această zi, învățătură a Sfântului Ioan Gură de Aur. Două războaie sunt: unul este când dezbraci pe cel sărac, iar altul este când nu îmbraci pe cel sărac, măcar că ai bogăție şi aceasta este adevărată tâlhărie. Deci, să-ți scrii în mintea ta, totdeauna, a doua venire a Domnului şi taina aceea înfricoşătoare, când

Read More
Proloagele

Despre pătimirea pentru aproapele

Întru această zi, cuvânt al Sfântului Antioh, despre pătimirea pentru aproapele. A pătimi pentru altul, a ajuta şi a se osteni, plăcut lucru este lui Dumnezeu. Că aceasta şi datori suntem a face, ca nişte slugi de aproape şi slujitori ai cuvântului lui Dumnezeu, ca să-I plăcem Lui, ca nişte ostaşi împăratului, de la care

Read More
Proloagele

Cuvânt despre Iov, despre iubirea de săraci

Întru această zi, cuvânt despre Iov, despre iubirea de săraci. Ascultați ce grăieşte Scriptura despre Iov, câtă avere avea, cirezi de boi şi oi, şi cămile, şi toată cealaltă avere pe care Dumnezeu o încredințase lui Iov, pe toată a ars-o focul. Şi Iov n-a zis nici un cuvânt de răzvrătire, ci, „Domnul a dat,

Read More
Proloagele

Despre faptele cele fără milostenie şi fără dragoste

Întru această zi, cuvânt din Pateric, despre faptele cele fără milostenie şi fără dragoste. Mers-au odinioară trei frați la schit, la un bătrân sfânt şi i-a zis lui unul dintre ei: „Am învățat, părinte, Testamentul cel Vechi pe de rost”. Şi i-a răspuns lui bătrânul: „Ai umplut văzduhul de vorbe”. Iar cel de al doilea

Read More
Proloagele

Învățătură a fericitului Macarie.

Întru această zi, învăŃătură a fericitului Macarie. Cei ce nu voiesc să păzească cele ale legii şi nici să asculte nu voiesc, să se gătească să asculte şi să rabde ceea ce nu voiesc. Că, de vom tăcea noi, pietrele vor striga.Dacă cineva cu îndrăzneală va grăi cele de folos, plată va lua. Iar de

Read More
Proloagele

Povestire din viața Sfântului Macarie egipteanul

Întru această zi, povestire din viața Sfântului Macarie egipteanul, despre două femei ce au ajuns la desăvârşire, în lume fiind. Rugându-se oarecând Cuviosul către Dumnezeu, s-a făcut un glas către dânsul, zicându-i: „Macarie, încă n-ai ajuns la măsura celor două femei, care viețuiesc împreună în cetatea cea de aproape.”. Deci, auzind aceasta bătrânul, şi-a luat

Read More
Proloagele

Despre botezul minunat al unui păgân

Întru această zi, cuvânt din Limonar, despre botezul minunat al unui păgân. Fiind noi în Alexandria, ne-a spus nouă Părintele Andrei acestea, zicând: „Când eram foarte tânăr, am fost fără de rânduială. Şi am făcut odată un oarecare lucru necuviincios, împreună cu alți nouă inşi, dintre care unul era filipeean, iar altul păgân. Şi toți

Read More