14 iulie 2024
Saschiz, Mureș, România
Calendar Ortodox

Sfântul Cuvios Ștefan Savaitul

Viața Sfântului Cuvios Ștefan Savaitul Cuviosul Ştefan Savaitul s-a călugărit din tinereţe în vestita Mănăstire Sfântul Sava din Palestina. Pentru viaţa sa duhovnicească îmbunătăţită a fost învrednicit cu treapta arhieriei. Bunul Dumnezeu l-a înzestrat cu darul vindecărilor. Astfel, a vindecat prin rugăciune o fecioară stăpânită de diavol; îmblânzea animalele sălbatice şi prin lovirea cu toiagul în piatră

Read More
Calendar Ortodox

Sfântul Cuvios Paisie Aghioritul

Viața Sfântului Cuvios Paisie Aghioritul Sfântul Cuvios Paisie Aghioritul este unul dintre cei mai iubiţi părinţi care au vieţuit la Sfântul Munte Athos. Stareţul Paisie s-a născut în Farasa Capadociei – Asia Mică, în 25 iulie 1924. A intrat în obştea Mănăstirii Esfigmenu din Sfântul Munte Athos în 1953, iar în anul următor a fost

Read More
Calendar Ortodox

Sfântul Cuvios Mihail Maleinul

Viața Cuviosului Părinte Mihail Maleinul Sfântul Mihail Maleinul s-a născut către anul 894 în regiunea Charsian din Capadocia, și a primit la botez numele de Manuel. Era rudă cu împăratul bizantin Leon al VI-lea cel Înțelept (886-911). La vârsta de 18 ani a plecat în Bitinia, la Mănăstirea Kiminas (Kyminas), sub ascultarea și îndrumarea bătrânului

Read More
Calendar Ortodox

Sfinții Mucenici Proclu și Ilarie

Viața Sfinților Mucenici Proclu și Ilarie Sfinții Mucenici Proclu și Ilarie (+100; sau începutul sec. II) erau originari din orașul Calipta, aproape de Ancira (Galatia – Asia Mică). Sfinții mucenici au pătimit în vremea împăratului Traian (98-117), din porunca guvernatorului Maxim. Sfântul Mucenic Proclu a fost prins și supus supliciilor deoarece a mărturisit cu mult

Read More
Calendar Ortodox

Sfântul Sfințit Mucenic Pangratie, episcopul Taorminei

Viața Sfântului Sfințit Mucenic Pangratie Sfântul Sfinţit Mucenic Pangratie, originar din Antiohia, a cunoscut pe Sfinţii Apostoli ai Mântuitorului la Ierusalim, unde a venit însoţit de tatăl său. Călătoria lor a avut loc la scurt timp după Înălţarea la cer a Domnului şi după Pogorârea Duhului Sfânt. La Ierusalim, Pangratie a fost botezat de Sfântul

Read More
Calendar Ortodox

Sfântul Mare Mucenic Procopie și mama sa, Sfânta Muceniță Teodosia

Viața Sfântului Mare Mucenic Procopie și a mamei sale, Sfânta Muceniță Teodosia Acest Mucenic al lui Hristos a trăit pe vremea lui Dioclețian, trăgându-se din Ierusalim, născut din tată credincios, anume Hristofor, și dintr-o mamă necredincioasă, Teodosia cu numele, iar numele lui, cel dintâi era Neania, fiindcă după botez, a primit numele de Procopie. Și,

Read More
Calendar Ortodox

Sfinții Mucenici Epictet și Astion

Viața Sfinților Mucenici Epictet și Astion Nu departe de braţul Sfântul Gheorghe al Dunării şi de satul Dunavăţul de Jos, în Dobrogea, se află ruinele unei fortăreţe romano-bizantine care se numea în vechime Halmyris. În această cetate au pătimit Sfinţii Epictet şi Astion, mărturisindu-şi credinţa în Hristos, în anul 290. Pe vremea nelegiuitului împărat Diocleţian (284-305) trăia

Read More
Calendar Ortodox

Sfântul Cuvios Lampadie

Viaţa Sfântului Cuvios Lampadie Cuviosul Lampadie a intrat în monahism din copilărie și ducându-și viața în sihăstrie, a primit de la Dumnezeu darul facerii de minuni. Tămăduia și povățuia pe toți cei ce veneau la el. Acest Sfânt dându-se pe sine din pruncie spre viaţa sihăstrească şi supunându-şi trupul duhului prin înfrânarea poftelor şi prin dese

Read More
Calendar Ortodox

Sfântul Cuvios Atanasie Athonitul

Viața Sfântului Cuvios Atanasie Athonitul Cuviosul Atanasie Athonitul era originar din Trapezunt, de pe țărmul sud-vestic al Mării Negre. Tatăl său era de neam din Antiohia Siriei, iar mama din Colhida (Grecia). Deși, părinții Cuviosului Atanasie doreau ca el să ajungă un soldat viteaz, nu au avut parte nici măcar de creșterea lui deoarece au murit

Read More
Calendar Ortodox

Sfânta Cuvioasă Marta

Viața Sfintei Cuvioase Marta Sfânta și dreapta Marta s-a născut în Antiohia și dorea să viețuiască în feciorie, dar a luat sfat de sus să se supună părinților săi și să se însoțească cu bărbat. Și a zămislit fiu pe Sfântul Simeon (Pomenirea lui la 24 mai), după dumnezeiasca dăruire, care i s-a vestit ei

Read More