22 mai 2024
Saschiz, Mureș, România
Cuvântul Ierarhului Predici

PREDICĂ LA DUMINICA A 4-A DIN POST

A Sfântului Ioan Scărarul – Marcu 9, 17-32 Diavolul, potrivnicul nostru – IPS Irineu Pop Dreptmăritori creştini, În Duminica a patra din Postul Sfintelor Paşti, Sfânta Evanghelie ne istoriseşte despre vindecarea unui tânăr, chinuit cumplit de „un duh mut”. Mişcat de suferinţa acestuia şi la rugăciunea tatălui său, Iisus Nazarineanul îl izbăveşte din ghearele necuratului

Read More
Cuvântul Ierarhului Predici

PREDICĂ LA DUMINICA A 23-A DUPĂ RUSALII

Vindecarea demonizatului din ţinutul gherghesenilor – Luca 8, 26-39 Să nu ne lăsăm învinşi de diavolul – IPS Irineu Pop Dreptmăritori creştini, Sfânta Evanghelie a zilei ni-L înfăţişează pe Mântuitorul intrând în ţinutul muntos al Gadarei, spre răsărit de Marea Galileei. Aici a întâlnit un om care era chinuit în trup şi în suflet de

Read More
Cuvântul Ierarhului Predici

PREDICĂ LA DUMINICA A 4-A DUPĂ RUSALII

Vindecarea slugii sutaşului – Matei 8, 5-13 Rugăciunea şi foloasele ei – IPS Irineu Pop Dreptmăritori creştini, Sfânta Evanghelie de astăzi ne prezintă chipul luminos al unui sutaş din cetatea Capernaum. Acesta avea o slugă bolnavă, „chinuindu-se cumplit” (Mt. 8, 6). Probabil sutaşul, cuprins de milă şi compasiune, a vegheat lângă patul acestui suferind şi

Read More
Cuvântul Ierarhului Predici

PREDICĂ LA DUMINICA ÎNTÂI DUPĂ RUSALII (a Tuturor Sfinților)

Iisus îi pregăteşte pe ucenici pentru persecuţie – Matei 10, 32-35; 37-38 şi 19, 27-30 Sfinţii Bisericii creştine – prietenii lui Dumnezeu – IPS Irineu Pop Dreptmăritori creştini, Din ziua de Rusalii, Duhul Sfânt vine necontenit în lume şi rămâne în lume. El este Dătătorul vieţii veşnice, Izvorul bunătăţilor şi Mângâietorul oamenilor. Cu ajutorul Duhului

Read More
Cuvântul Ierarhului Predici

PREDICĂ LA DUMINICA A 7-A DUPĂ PAŞTI

A Sfinţilor Părinţi de la Sinodul I ecumenic – Ioan 17, 1-13 Viaţa veşnică este ţinta noastră – IPS Irineu Pop Dreptmăritori creştini, În Evanghelia de astăzi, vedem cum Mântuitorul lumii, înainte de patimile Sale, a ridicat ochii la cer şi S-a rugat pentru Sine şi pentru ucenicii Săi. Din această rugăciune rezultă că Domnul

Read More
Cuvântul Ierarhului Predici

PREDICĂ LA DUMINICA A 16-A DUPĂ RUSALII

Pilda talanţilor – Matei 25, 14-30 Să preţuim şi să fructificăm darurile primite – IPS Irineu Pop Dreptmăritori creştini, În Evanghelia acestei Duminici, Mântuitorul rosteşte pilda talanţilor prin care ne învaţă că avem datoria să conlucrăm cu harul lui Dumnezeu la mântuirea sufletelor noastre. Stăpânul care pleacă „departe” împarte talanţii slugilor sale pentru ca ele

Read More
Cuvântul Ierarhului Predici

PREDICĂ LA DUMINICA A 15-A DUPĂ RUSALII

Cea mai mare poruncă din Lege – Matei 22, 33-46 Iubirea – semnul distinctiv al creştinului – IPS Irineu Pop Dreptmăritori creştini, Evanghelia Duminicii de astăzi ne înfăţişează pe un învăţător de lege care Îl întreabă pe Iisus: „Învăţătorule, care poruncă este mai mare în Lege?”. Domnul îi răspunde: „Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău,

Read More
Cuvântul Ierarhului Predici

PREDICĂ LA DUMINICA A 17-A DUPĂ RUSALII

Vindecarea fiicei femeii cananeence – Matei 15, 21-28 Valoarea şi necesitatea rugăciunii – IPS Irineu Pop Dreptmăritori creştini, În Evanghelia ce s-a citit astăzi, ni se relatează că o femeie cananeeancă, deci care făcea parte din rândul păgânilor, avea o fiică chinuită cumplit de diavolul. Pentru că medicii nu puteau s-o tămăduiască, acea mamă îndurerată

Read More
Audio Cuvântul Ierarhului Predici

(✝) Intrarea în biserică a Maicii Domnului

Cuvântul de învățătură al Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, rostit la sărbătoarea Intrării în biserică a Maicii Domnului, sâmbătă, 21 noiembrie 2020, în Parohia „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din Chiuza, Protopopiatul Năsăud.

Read More
Cuvântul Ierarhului Predici

PREDICĂ LA DUMINICA A 22-A DUPĂ RUSALII

(Bogatul nemilostiv şi săracul Lazăr – Luca 16, 19-31) Nemurirea sufletului – IPS Irineu Pop Dreptmăritori creştini, Evanghelia de astăzi ne vorbeşte despre un om bogat care n-a făcut pe pământ nici o faptă bună şi s-a lăsat prins în mreaja bunătăţilor materiale şi a grijilor lumeşti. Într-o zi, pe neaşteptate, acesta a murit şi

Read More