5 decembrie 2023
Saschiz, Mureș, România
Calendar Ortodox

(✝)  Tăierea Capului Sfântului Proroc Ioan Botezătorul

Tăierea Capului Sfântului Proroc Ioan Botezătorul Sfântul Ioan, Înaintemergătorul Mântuitorului, precum a fost înaintea Domnului său cu nașterea, tot așa i se cădea să fie înainte și cu moartea cea de bună voie a Aceluia pe Care L-a propovăduit pe pământ, zicând: Vine Cel mai tare decât mine, în urma mea. Astfel a propovăduit venirea Domnului și

Read More
Calendar Ortodox

Sfântul Cuvios Iosif Isihastul

Viața Sfântului Cuvios Iosif Isihastul Sfântul Cuvios Iosif Isihastul a fost unul dintre cei mai remarcați nevoitori athoniți ai secolului XX. Datorită ucenicilor săi, care au transmis și au pus în practică învățătura și modul său de viață în comunități din ce în ce mai mari, el poate fi considerat pe bună dreptate principalul autor

Read More
Calendar Ortodox

Sfântul Cuvios Moise Etiopianul

Viața Sfântului Cuvios Moise Etiopianul În părțile Egiptului era un tâlhar vestit, cu numele Moise, de neam etiopian și negru la față; el mai înainte a fost rob la un stăpân vestit care, pentru obiceiul lui cel rău și pentru multele feluri de ucideri, l-a gonit de la el; iar el, plecând, s-a alăturat de tâlhari.

Read More
Calendar Ortodox

Sfânta Muceniță Suzana, regina Georgiei

Viața Sfintei Mucenițe Suzana, regina Georgiei Sfânta Șushanik (Suzana) a fost soția prințului Varsken al Georgiei, conducătorul provinciei Hereti. Fiind crescută într-o familie creștină evlavioasă, a fost adânc pătrunsă de dragoste și frica de Dumnezeu. În acea perioadă, regiunea Kartli se afla sub o presiune politică adâncă din partea Persiei, iar prințul Varsken l-a vizitat

Read More
Calendar Ortodox

Sfântul Mucenic Fanurie

Viața Sfântului Mucenic Fanurie Sfântul Mucenic Fanurie s-a nevoit, după tradiție, în insula Rodos – Grecia, de unde se crede că era de loc. Însă nu se știe când anume a trăit, nici cum i-a fost sfârșitul. Prin secolul al XIV-lea, între zidurile unei fortărețe din Rodos, lucrătorii au descoperit o frumoasă biserică în ruină,

Read More
Calendar Ortodox

Sfântul Cuvios Pimen cel Mare

Viața Sfântului Cuvios Pimen cel Mare Cuviosul Pimen era de neam egiptean. El, luând pe cei șapte frați ai lui, s-a dus în una din mănăstirile viețuitorilor din pustia Egiptului și s-a făcut monah împreună cu dânșii. După câțiva ani, maica lor văduvă, pornindu-se din fireasca dragoste către fiii săi, s-a dus la dânșii, voind

Read More
Calendar Ortodox

Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Vladimir 

Aducerea Icoanei Maicii Domnului din Vladimir la Moscova În zilele binecredinciosului şi marelui domn Vasile Dimitrievici, singurul stăpânitor al Rusiei, şi în vremea Sfântului mitropolit Ciprian, a fost năvălirea lui Temiraxac, împăratul agarenilor, asupra pământului Rusiei. Acela, sculându-se cu mare putere de la Răsărit şi prădând multe împărăţii, a ajuns în părţile Rusiei. Deci, apropiindu-se

Read More
Calendar Ortodox

Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Cea iubitoare” a Peșterilor din Pskov 

Icoana Maicii Domnului „Cea iubitoare” a Peșterilor din Pskov (1524) Icoana Maicii Domnului „Cea iubitoare”, a Peșterilor din Pskov, este prăznuită pe 21 mai, 23 iunie, 26 august, 7 octombrie și în a șaptea duminică după Sfintele Paști. Icoana Maicii Domnului „Cea iubitoare” a fost pictată și adusă la Mănăstirea Peșterilor din Pskov prin eforturile

Read More
Calendar Ortodox

Sfântul Mucenic Adrian

Viața Sfinților Mucenici Adrian și Natalia, soția sa Marele prigonitor al Bisericii lui Hristos, păgânul împărat Maximian, omorând pretutindeni mulți creștini, a mers în Nicomidia, cetatea Bitiniei, și a intrat mai întâi în capiștea idolească, de s-a închinat necuraților zei. Apoi, căzând cu fața în jos înaintea idolilor, a adus necuratele lor jertfe, împreună cu

Read More
Calendar Ortodox

Sfântul Apostol Tit

Viața Sfântului Apostol Tit Sfântul Apostol Tit era de fel din Creta și din părinți de bun neam, pentru că se trăgea din seminția lui Miroi, antipatul Cretei; dar erau necredincioși, deoarece se țineau de păgânătatea închinării de idoli, și chiar el singur tot aceleași păgânătăți a slujit de la început. El din tinerețea lui

Read More