22 aprilie 2024
Saschiz, Mureș, România
Calendar Ortodox

Sfântul Cuvios Nicodim Aghioritul

Viața Sfântului Cuvios Nicodim Aghioritul

S-a născut în anul 1749, în insula Naxos, Grecia.

În 1775, la vârsta de 26 de ani, a intrat în obştea Mănăstirii Dionisiu din Sfântul Munte Athos şi, la puţin timp, a fost făcut călugăr. Primind ascultarea de secretar şi citeţ, el devine curând un model pentru toţi fraţii, atât în ascultarea pe care o îndeplinea cu supunere fără murmur şi cu râvnă, cât şi în râvna pentru rugăciune şi nevoinţă. El sporea în fiecare zi, pregătindu-se pentru luptele vieţii isihaste.

După doi ani, Sfântul Macarie din Corint l-a vizitat în Sfântul Munte şi l-a însărcinat să corecteze şi să pregătească pentru tipar „Filocalia”, acest manual ortodox al rugăciunii şi vieţii duhovniceşti. Sfântul a trecut la Domnul în data de 14 iulie 1809.

El este cunoscut pentru activităţile sale de traducere şi tipărire. Cu purtarea sa de grijă au apărut următoarele lucrări:

 • Filocalia, ce cuprinde texte patristice despre urcuşul duhovnicesc al sufletului către Dumnezeu – anul l782;
 • Everghetinos, ce cuprinde texte patristice şi fapte ale unor sfinţi – anul 1783;
 • Din scrierile Sfântului Simeon Noul Teolog – anul 1790;
 • Carte foarte folositoare de suflet – anul 1794;
 • Cunună Pururea Fecioarei, sau Noul Theotocarion – anul 1796;
 • Războiul nevăzut – anul 1796;
 • Epitomă (Prescurtare) din psalmii proorocului şi împăratului David, anul 1799;
 • Noul martirologiu – anul 1799;
 • Pidalionul – anul 1800;
 • Deprinderi duhovniceşti – anul 1800;
 • Paza celor cinci simţiri – anul 1801;
 • Culegere nouă (Sinaxar) – anul 1803;
 • Hristoitia – Cartea bunelor moravuri creştine;
 • Tâlcuire la cele şapte Epistole soborniceşti ale sfinţilor şi prealăudaţilor apostoli Iacob, Petru, Ioan şi Iuda – anul 1806;
 • Cartea Sfinţilor Varsanufie şi Ioan – anul 1816;
 • Sinaxar – anul 1819;
 • Tâlcuirea Epistolelor Sfântului Apostol Pavel, după Teofilact al Bulgariei – anul 1819;
 • Grădina harurilor – anul 1819;
 • Mărturisire de credinţă – anul 1819;
 • Tâlcuire la cei 150 de Psalmi ai proorocului şi regelui David – anii 1819-1821;
 • Eortodromionul sau Comentariu la canoanele sărbătorilor – anul 1836;
 • Scara cea nouă, adică „Tâlcuire la cele 75 de trepte ale Octoihului din diferiţi scriitori bisericeşti” – anul 1844;
 • Introducerea Sfântului Nicodim la scrierile Sfântului Grigorie Palama – anul 1883;
 • Despre dumnezeiasca împărtăşanie cu Preacuratele Taine ale lui Hristos;
 • Opera poetică a Sfântului Nicodim.

Tropar – Glasul 1

Săltaţi şi vă veseliţi, popoare, că, iată, în prisosul bucuriei se arată astăzi pârga cea sfântă a Athosului, folositorul şi mângâietorul nostru, blândul Nicodim. Căci prin râvna cea după Hristos Biserica o a luminat, îndreptând cele stricate şi părăsite prin nebăgare de seamă şi trecerea cu vederea, iar acum înaintea Sfintei Treimi neîncetat se roagă pentru sufletele noastre.