24 iulie 2024
Saschiz, Mureș, România

Apostol

Prin acest nume sunt indicate in Noul Testament persoanele alese si trimise in misiune cu imputerniciri si daruri deosebite. Acest nume a fost dat celor 12 ucenici ai lui Hristos, care I-au predicat invatatura si au organizat Biserica crestina: Petru, Andrei, Iacob, Ioan, Toma, Filip, Bartolomeu, Matei, Iacob al lui Alfeu, Iuda al lui Iacob (Tadeul), Simon Zelotul si Iuda Iscarioteanul, inlocuit dupa moarte cu Matia.