25 iulie 2024
Saschiz, Mureș, România
Calendar Ortodox Documentar

Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Potirul Nesecat”

Icoana Maicii Domnului „Potirul nesecat”

Această icoană a Maicii Domnului a fost descoperită printr-o minune în anul 1878, în Rusia.

Un soldat bătrân din Tula, cuprins de patima beției, își irosea întreaga pensie pentru băutură – slăbindu-și sănătatea trupului. Ajunsese să nu mai poată merge, însă pururea își împlinea patima sa de a bea peste măsură.

Într-o noapte, un bătrân cu chip de sfânt îi apăru în vis, îndemnându-l să meargă la mănăstirea Serpukov a Maicii Domnului:

– Mergi la slujba săvârșită dinaintea icoanei Maicii Domnului Potirul nesecat.

Pentru că nu avea bani și nu putea merge pe picioarele sale, bărbatul nu dădu atenție visului. Astfel, bătrânul îi apăru și a doua și a treia oară, din ce în ce mai aspru, îndemnându-l să meargă și să se închine dinaintea icoanei.

Înspăimântat de aceasta, bărbatul se puse a se târî după puterile sale, ajungând până în satul vecin, unde înnoptă la o bătrână. Aceasta îi frecționă picioarele și începu să se simtă mai bine. În ziua următoare își reluă drumul sprijinit de două bastoane, iar mai apoi de unul singur, până ajunse în cele din urmă la mănăstire.

Ajuns la mănăstire, acesta povesti visul său călugărilor de acolo, însă niciunul dintre ei nu auzise despre „Potirul nesecat”. În cele din urmă, unul dintre ei își aminti de o icoană în care era înfățișat un potir. Cercetând-o, aflară pe spatele ei scris „Potirul nesecat”. După săvârșirea de rugăciuni dinaintea icoanei, țăranul se întoarse acasă izbăvit de neputința trupului și tămăduit de patima beției.

Curând, vestea minunii se răspândi și mulți dintre cei chinuiți de beție veneau să se închine dinaintea icoanei, iar mai apoi veneau să mulțumească pentru tămăduirea primită. În fiecare duminică se săvârșește acatistul dinaintea icoanei Maicii Domnului din Mănăstirea Serpukov Vioțk pentru cei chinuiți de patima beției.

sursa: doxologia.ro