17 iunie 2024
Saschiz, Mureș, România
Calendar Ortodox

Sf. Mc. și Mărturisitori Gurie, Samona și Aviv diaconul

Samona și Gurie s-au nevoit în zilele împăratului Diocletian și a guvernatorului Antonie.  Gurie se trăgea din satul Sargochitia, iar Samona din Ganad. Fiind pârâți că sfătuiesc pe oameni să nu jertfească la idoli, îndată i-au spânzurat și pe unul și pe altul de câte o mâna, îngreuindu-le picioarele cu pietre, și au stat spânzurați de la al treilea ceas, până la al șaselea. Apoi, coborându-i, i-au băgat într-o temniță întunecoasă, cu picioarele strânse în butuci, și au zăcut patru luni, chinuiți de foame și de sete, în legături. Apoi scoțându-i iarăși, au spânzurat pe Sfântul Samona de un picior și, deznodându-i-se genunchiul l-au spânzurat cu capul în jos, de la al doilea ceas, până la al cincilea. Iar pe Sfântul Gurie, lăsându-l mai mult mort decât viu, l-au scos a doua zi de i-au tăiat capul. Iar Aviv, diacon fiind cu rânduiala, a fost pârât în zilele împăratului Liciniu că învață în orașe și în sate cuvântul Domnului. De aceea, ținându-l spânzurat și bătându-l, l-au adus iarăși la cercetare și, neînduplecându-se după voia tiranului, a fost dat focului și așa își săvârși mucenicia sa. Tropar – Glasul 5 Minunile sfinţilor Tăi mucenici zid nebiruit ne-ai dăruit nouă, Hristoase Dumnezeule. Pentru rugăciunile lor, sfaturile păgânilor le risipeşte,

Read More
Calendar Ortodox

✝)Sfinții Martiri și Mărturisitori Năsăudeni: Atanasie Todoran din Bichigiu, Vasile din Mocod, Grigore din Zagra și Vasile din Telciu

Acești sfinți martiri și mărturisitori năsăudeni au fost apărători ai credinței strămoșești și ai neamului românesc. Sfinții Năsăudeni Atanasie Todoran din Bichigiu, Vasile Dumitru din Mocod, Marin Grigore din Zagra și Vasile Oichi din Telciu au suferit martiriul în ziua de 12 noiembrie 1763. Au fost apărători ai credinței strămoșești și ai neamului românesc.  Acest sfânt

Read More
Calendar Ortodox

Sf. Cuv. Mărt. Procopie şi Talaleu

Sf. Cuv. Procopie Mărturisitorul Originar din Decapole, localitate în apropierea Mării Galileii, Sfântul Cuvios Procopie († 750) a fost atras de tânăr spre viaţa ascetică şi s-a călugărit. Când s-a declanşat criza iconoclastă, din timpul împăratului Leon Isaurul (717-740), Sfântul Cuvios Procopie a susţinut şi a predicat cultul sfintelor icoane, fiind supus la chinuri multe şi grele.

Read More
Calendar Ortodox

Sfinții 10 Mucenici Mărturisitori pentru icoana lui Hristos

Viața Sfinților 10 Mucenici Mărturisitori pentru icoana lui Hristos Luând sceptrul stăpânirii grecești împăratul Leon, cel cu nume de fiară, care se mai numea și Conon, de neam isaurian, a ridicat prigonire asupra Bisericii lui Dumnezeu, scornind un nou eres împotriva icoanelor, numind sfintele icoane idoli, iar pe cei ce se închinau lor cu credință

Read More