19 iunie 2024
Saschiz, Mureș, România
Calendar Ortodox

Sfintele Mironosițe Maria și Marta, surorile Dreptului Lazăr

Articol despre Sfintele Mironosițe Maria și Marta, surorile Dreptului Lazăr În fiecare an, pe 4 iunie, proslăvim în calendarul nostru pe sfintele femei mironosițe Maria și Marta, surorile dreptului Lazăr. Ele au rămas memorabile în istoria creștinismului, nu doar prin faptul că erau suratele lui Lazăr, pe care Hristos, Domnul, l-a înviat după patru zile

Read More
Rugăciuni

Rugăciune către Sfintele Cuvioase Xenia, Matroana și Maria pentru vindecarea de depresie și boli psihice

Sfântă Cuvioasă Xenia, primind de la Hristos vindecare și întărire după cumplita întristare și deznădejde ce te-a cuprins după moartea celui care ți-a fost soț, ai hotărât să dăruiești din ceea ce nu ai, trăind pentru aproapele aflat în sărăcie, necaz și strâmtorare, răbdând foamea și setea, gerul și arșița, defăimările și prigonirile „nebuniei” de

Read More
Calendar Ortodox

Sfânta Mironosiță Maria lui Cleopa

Viața Sfântei Mironosițe Maria lui Cleopa A fost verișoara Maicii Domnului nostru Iisus Hristos, fiind legate printr-o prietenie sfântă. Maria lui Cleopa l-a urmat pe Mântuitorul Iisus Hristos cu credință și nu l-a părăsit nici în ceasul pătimirilor și răstignirii. Sfintele mironosițe din care făcea parte și Maria lui Cleopa au ajutat lui Iosif din

Read More
Cuvântul Ierarhului Predici

PREDICĂ LA DUMINICA a 5-a din Post

Duminica Cuvioasei Maria Egipteanca Slujirea iubitoare a tuturor – IPS Irineu Pop Dreptmăritori creştini, Făcând cea din urmă călătorie la Ierusalim, înainte de răstignirea Sa, Mântuitorul Hristos le spune celor doisprezece ucenici că El va pătimi şi va fi omorât, „dar după trei zile va învia” (Mc. 10, 35). Prin aceasta, voia să-i pregătească pentru

Read More
Calendar Ortodox

Sfântul Cuvios Zosima

Viața Sfântului Cuvios Zosima din Palestina Cuviosul Zosima a fost monah în mănăstirea de la Iordan în timpul împărăției lui Teodosie cel Mic. El este acel Cuvios Zosima care a aflat-o pe Sfânta Maria Egipteanca care trăia dincolo de Iordan. El i-a dus Sfânta Împărtășanie o dată, iar în următorul an a îngropat-o. Sfântul Cuvios

Read More
Calendar Ortodox

Sfânta Cuvioasă Maria Egipteanca

Viața Sfintei Cuvioase Maria Egipteanca Cuvioasa Maria Egipteanca s-a născut la sfârşitul veacului al V-lea. Încă de la vârsta de 12 ani a plecat din casa părinţilor ei şi a mers în Alexandria. Era tânără şi frumoasă şi a căzut într-o atât de mare robie a plăcerilor, încât s-a făcut ademenitoare multor suflete de bărbaţi tineri

Read More
Calendar Ortodox

Sfântul Cuvios Avramie și Maria, nepoata sa

Viața Sfântului Cuvios Avramie S-a născut în regiunea Edessei, din Mesopotamia, la sfârșitul secolului al III-lea. Părinții săi nobili și evlavioși nu au mai avut alți fii și, cu toate că prețuiau evlavia înflăcărată a Cuviosului, l-au căsătorit împotriva voinței sale. În timpul festivității de nuntă, Avramie stătea singur cu inima zdrobită. Atunci Mirele Hristos

Read More
Calendar Ortodox

(†) Buna Vestire (Dezlegare la peşte)

Buna Vestire La Praznicul Bunei Vestiri, Iubitorul de oameni şi milostivul Dumnezeu, Care pururea poartă grijă neamului omenesc, ca un părinte iubitor de fii, văzând făptura mâinilor Sale înrobită de diavolul, atrasă spre patimi şi supusă slujirii idoleşti, a binevoit să trimită pe Unul-Născut Fiul Său în lume, spre mântuirea noastră. El a încredinţat această

Read More
Calendar Ortodox

Zămislirea Sfintei Fecioare Maria de către Sfânta Ana 🐟

Provenea din seminţia preoţească iudaică a lui Levi. Ea era fata cea mai mică a preotului Matihian din neamul lui Aaron, împlinindu-se astfel profeţia că Mesia va avea o dublă descendenţă: împărătească şi preoţească. Pentru că nu aveau copii, Ioachim şi Ana au fost supuşi oprobriului public, deoarece la evrei familiile care nu aveau copii

Read More
Calendar Ortodox

Sf. Cuv. Xenofont, Maria, Arcadie şi Ioan

Cuviosul Xenofont (+ începutul sec. al VI-lea) era o persoană din rangul nobiliar înalt al Constantinopolului. Cei doi copii ai săi, Arcadie şi Ioan, au fost trimişi la studii în Berit, Fenicia, însă s-au întors alături de tatăl lor care s-a îmbolnăvit grav, dar a fost vindecat de Dumnezeu printr-o minune. Întorcându-se la Berit, din cauza

Read More