17 iunie 2024
Saschiz, Mureș, România
Documentar

Sfânta și Marea zi Miercuri

Sinaxar în Sfânta și Marea Miercuri În Sfânta și Marea Miercuri dumnezeieștii Părinți au hotărât să se facă pomenire de femeia cea păcătoasă care a uns cu mir pe Domnul, pentru că lucrul aceasta s-a întâmplat cu puțin înainte de mântuitoarea patimă. Când Iisus S-a suit în Ierusalim și era în casa lui Simon leprosul,

Read More
Documentar

Sfânta şi Marea Marţi (Denie)

Sinaxar în Sfânta și Marea zi Marți În Sfânta și Marea Marți se face pomenire de cele zece fecioare din Sfânta Evanghelie. Pe când Domnul nostru Iisus Hristos Se suia la Ierusalim și Se ducea la Patimă, a spus ucenicilor Săi mai multe pilde. Unele din ele sunt îndreptate către iudei. Pilda celor zece fecioare

Read More
Documentar

Sfânta și Marea zi Luni

Sinaxar în Sfânta și Marea zi de Luni În Sfânta și Marea Luni se face pomenire de fericitul losif cel preafrumos și de smochinul care s-a uscat prin blestemul Domnului. De astăzi încep Sfintele Patimi ale Domnului nostru Iisus Hristos. Înainte de altele, este luat ca preînchipuire a Domnului, Iosif cel preafrumos. Iosif a fost

Read More
Documentar

Sfânta și Marea zi Joi

Sinaxar în Sfânta și Marea zi Joi În Sfânta și Marea Joi, dumnezeieștii Părinți, care au rânduit pe toate bine, urmând predaniilor dumnezeieștilor Apostoli și Sfintelor Evanghelii, ne-au pre­dat să prăznuim patru lucruri: sfânta spălare a picioarelor, Cina cea de taină, adică predarea înfricoșatelor Taine, rugă­ciunea cea mai presus de fire și vânzarea Domnului. Pastile

Read More
Documentar

Sfânta și Marea zi Vineri

Sinaxar în Sfânta și Marea zi Vineri În Sfânta și Marea Vineri, se prăznuiesc sfintele și mântuitoarele și înfricoșătoarele Patimi ale Domnului și Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos: scuipările, lovirile peste față, palmele, insul­tele, batjocurile, haina de porfiră, trestia, buretele, oțetul, piroanele, sulița, și înainte de toate, crucea și moartea, pe care le-a primit

Read More
Documentar

Sfânta și Marea zi Sâmbătă

Sinaxar în Sfânta și Marea zi Sâmbătă Cele patruzeci de zile ale Postului Mare întrec pe celelalte zile; iar săptămâna mare este cea mai importantă; și iarăși săptă­mâna mare culminează cu Sfânta și Marea zi de Sâmbătă. Se numește săptămâna mare nu pentru că zilele ei ar fi mai mari sau ar avea mai multe

Read More