17 iunie 2024
Saschiz, Mureș, România
Calendar Ortodox

Sfânta Treime

Credinţa în Preasfânta Treime este învăţătura principală a Bisericii Ortodoxe. Ea a fost descoperită în Sfânta Scriptură, mai ales a Noului Testament şi formulată apoi de Sfinţii Părinţi ai Bisericii la primele două Sinoade Ecumenice, în Simbolul de credinţă niceo-constantinopolitan (381), pe care îl mărturisim în fiecare duminică şi sărbătoare la Sfânta Liturghie, la Botez

Read More
Proloagele

Învățătură a fericitului Macarie.

Întru această zi, învăŃătură a fericitului Macarie. Cei ce nu voiesc să păzească cele ale legii şi nici să asculte nu voiesc, să se gătească să asculte şi să rabde ceea ce nu voiesc. Că, de vom tăcea noi, pietrele vor striga.Dacă cineva cu îndrăzneală va grăi cele de folos, plată va lua. Iar de

Read More