17 iunie 2024
Saschiz, Mureș, România
Rugăciuni

Rânduiala Sfintei Împărtășanii

Rugăciuni înainte de Împărtășirea cu Dumnezeieștile Taine Rugăciuni înainte de Împărtășirea cu Dumnezeieștile Taine Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție. Împărate ceresc, Mângâieto­rule, Duhul adevărului, Care pretutindenea ești și toate le îm­plinești, Vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și Te sălășluiește întru noi, și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, Bunule,

Read More