22 mai 2024
Saschiz, Mureș, România
Calendar Ortodox

Sfântul Ierarh Evloghie, Patriarhul Alexandriei

Viața Sfântului Ierarh Evloghie, Patriarhul Alexandriei Sfântul Ierarh Evloghie vorbea cu îngerul lui Dumnezeu, ca și cu un om, socotindu-l că este diaconul papii. Și după ce îngerul s-a făcut nevăzut de la el, acesta mulțumind și mai mult lui Dumnezeu pentru minune, în mâinile Sale și-a dat sufletul. Acest sfânt a trăit pe vremea

Read More
Calendar Ortodox

Sfântul Sfinţit Mucenic Petru, Episcopul Alexandriei

A păstorit cu înţelepciune şi curaj în timpul prigoanei lui Diocleţian. Fiind izgonit din scaun, umbla prin Fenicia şi Palestina, întărind pe creştini prin scrisori şi rugăciune. Domnul Hristos i S-a arătat Sfântului Petru într-o vedenie, cerându-i să nu-l facă pe ereticul Arie urmaşul său. A pătimit moarte martirică, prin tăierea capului, la porunca împăratului

Read More
Calendar Ortodox

Sf. Ier. Ioan cel Milostiv, Patriarhul Alexandriei

A fost cipriot de neam, fiu al lui Epifanie, domnul ţării, şi s-a însurat cu voia tatălui său şi s-a făcut tată de copii. Apoi murindu-i şi femeia şi copiii, s-a întors cu toată dorirea spre adaosul virtuţii şi spre buna plăcere a lui Dumnezeu. Şi pentru strălucirea vieţii sale, a fost făcut arhiepiscop al

Read More
Calendar Ortodox

✝  Sfântul Ierarh Chiril, Arhiepiscopul Alexandriei

Viața Sfântului Ierarh Chiril, Patriarhul Alexandriei Pomenirea Sfântului Chiril se face la 9 iunie, ziua când s-a mutat la Domnul. Este însă amintit și la 18 ianuarie pentru că acum se face prăznuirea plecării sale din Alexandria la Efes, la Sinodul al III-lea Ecumenic (în 431). Tropar Glasul 8 Îndreptătorule al Ortodoxiei, învăţătorule al dreptei

Read More
Calendar Ortodox

✝  Sfântul Ierarh Atanasie, Arhiepiscopul Alexandriei

Viața Sfântului Ierarh Atanasie, Arhiepiscopul Alexandriei S-a născut în anul 295, în Alexandria Egiptului, din părinți creștini. La 8 iunie 328, Sfântul Atanasie cel Mare a ocupat scaunul Patriarhiei din Alexandria, deși nu avea decât treizeci de ani. Cu trei ani mai înainte se ținuse la Niceea cel dintâi Sinod Ecumenic care osândise erezia lui

Read More
Calendar Ortodox

Sfânta Cuvioasă Teodora din Alexandria

Viața Sfintei Cuvioase Teodora din Alexandria Ochii Domnului, care privesc spre toate căile omenești și cercetează chiar și lucrurile cele tăinuite, sunt de mii și mii de ori mai luminoși decât soarele. Mai înainte de a se zidi, toate s-au știut de El. N-a știut aceasta oarecare femeie de bun neam, anume Teodora, din cetatea

Read More