22 mai 2024
Saschiz, Mureș, România
Evanghelia zilei

Ev. Luca 17, 12-19

În vremea aceea, intrând Iisus într-un sat, L-au întâmpinat zece bărbați leproși, care au stat departe și care au ridicat glasul, zicând: Iisuse, Învățătorule, miluiește-ne! Și, văzându-i, El le-a zis: Duceți-vă și vă arătați preoților. Dar, pe când ei se duceau, s-au curățit. Iar unul dintre ei, văzând că s-a vindecat, s-a întors, cu glas

Read More
Apostolul zilei

Ap. Coloseni 1, 12-18

Fraților, mulțumim cu bucurie Tatălui celui ce ne-a învrednicit pe noi să luăm parte la moștenirea sfinților, întru lumină. El ne-a scos de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în împărăția Fiului iubirii Sale, întru Care avem răscumpărarea prin sângele Lui, adică iertarea păcatelor. Acesta este chipul lui Dumnezeu celui nevăzut, mai întâi născut decât

Read More
Cuvântul Ierarhului Predici

✝)  Duminica a 29-a după Rusalii (a celor 10 leproși)

Virtutea recunoştinţei – IPS Irineu Pop Dreptmăritori creştini, Evanghelia de astăzi ne istoriseşte că, pe când Iisus se afla la hotarul dintre Galileea şi Samaria, aproape de intrarea în localitatea Jenin, a fost întâmpinat de zece leproşi. Cu o ultimă licărire de nădejde, aceştia I-au cerut să-i ajute, strigând: „Iisuse, Învăţătorule, fie-Ţi milă de noi” (Lc.

Read More