2 octombrie 2023
Saschiz, Mureș, România
Evanghelia zilei

Ev. Matei 23, 29-39

Zis-a Domnul către iudeii care veniseră la Dânsul: Vai vouă, cărturarilor și fariseilor fățarnici! Că zidiți mormintele prorocilor și împodobiți pe ale drepților și ziceți: Dacă am fi fost noi în zilele părinților noștri, n-am fi fost părtași cu ei la vărsarea sângelui prorocilor. Așadar, mărturisiți voi înșivă că sunteți fii ai celor ce au ucis pe proroci.

Read More
Apostolul zilei

Ap. II Corinteni 3, 4-11

Fraților, o astfel de încredere avem prin Hristos față de Dumnezeu; nu că de la noi înșine suntem destoinici să cugetăm ceva ca de la noi înșine, ci destoinicia noastră este de la Dumnezeu, Cel ce ne-a învrednicit să fim slujitori ai Noului Testament, nu ai literei, ci ai duhului; pentru că litera ucide, iar

Read More
Calendar Ortodox

Mutarea moaștelor Sfântului Dionisie din Zakynthos

Sfântul iertării – Dionisie din Zakynthos Părintele nostru Sfântul Dionisie s-a născut în anul 1547, în Insula Zakynthos de pe Marea Ionică. Provenea dintr-o familie nobilă și a fost educat de călugări, reușind să învețe limbile greacă, italiană și latină. A excelat în teologie și a primit hirotonia ca preot, cu numele Daniel, în anul 1570. Mai

Read More
Calendar Ortodox

Arătarea Maicii Domnului Sfântului Serghie de Radonej

Cum i s-a arătat Maica Domnului Sfântului Serghie de Radonej Arătarea Maicii Domnului Sfântului Serghie de Radonej este sărbătorită pe 24 august. Odată, târziu în noapte, Sfântul Serghie (1314-1392) citea un acatist al Maicii Domnului. După ce și-a terminat pravila zilnică, el s-a așezat să se odihnească puțin, dar dintr-odată a zis ucenicului său, Sfântul

Read More
Calendar Ortodox

Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „a Sfântului Petru, Mitropolitul Moscovei”

Icoana Maicii Domnului „a Sfântului Petru, Mitropolitul Moscovei” Sărbătorită pe 24 august, icoana Maicii Domnului „a Sfântului Petru, Mitropolitul Moscovei” a fost numită așa deoarece a fost pictată chiar de Sfântul Petru, Mitropolitul Moscovei (†21 decembrie 1326), în vremea în care era egumen la Mănăstirea Ratsk, lângă Volinia. În timpul unei vizite a Sfântului Maxim, Mitropolit al

Read More
Calendar Ortodox

Sfântul Sfințit Mucenic Cosma Etolul

Viața Sfântului Sfințit Mucenic Cosma Etolul Sfântul Cosma, acest om cu adevărat al lui Dumnezeu, învățător și propovăduitor al dumnezeieștii Evanghelii a lui Hristos, era din Etolia, dintr-un mic sat cu numele Megalo Dendro. El s-a născut în 1714, ca fiu al unor părinți evlavioși. Crescut de aceștia în învățătura Domnului, când a fost de

Read More
Calendar Ortodox

Sfântul Sfințit Mucenic Eutihie

Viața Sfântului Sfințit Mucenic Eutihie Sfântul Eutihie avea ca patrie Sevastopolul. El, auzind de buna vestire a lui Hristos, și-a lăsat părinții și rudele și s-a apropiat de iubitul ucenic al lui Hristos, de Apostolul Ioan Cuvântătorul de Dumnezeu. Deci, urmând obiceiurilor lui și fiind următor vieții aceluia, învățase de la dânsul cereasca înțelepciune, și

Read More
Calendar Ortodox

Sfântul Mucenic Tation

Viața Sfântului Mucenic Tation Sfântul Mucenic Tation era originar din orașul Mitinia, situat în partea de sud a orașului Claudiopoli din Onoriada – Asia Mică. El a fost prins de păgâni și dus înaintea conducătorului Urban din Claudiopoli. În urma numeroaselor chinuri la care a fost supus Sfântul Tation a primit cununa mucenciei păstrându-și neatinsă

Read More