22 mai 2024
Saschiz, Mureș, România
Proloagele

Despre faptele cele fără milostenie şi fără dragoste

Întru această zi, cuvânt din Pateric, despre faptele cele fără milostenie şi fără dragoste. Mers-au odinioară trei frați la schit, la un bătrân sfânt şi i-a zis lui unul dintre ei: „Am învățat, părinte, Testamentul cel Vechi pe de rost”. Şi i-a răspuns lui bătrânul: „Ai umplut văzduhul de vorbe”. Iar cel de al doilea

Read More
Calendar Ortodox

Sfinții Mucenici In, Pin și Rim

De neamul lor dintr-o ţară de la miazănoapte, fiind prinşi de barbarii închinători la idoli, au fost duşi la stăpânitorul locului, care, văzând că mucenicii mărturisesc pe Hristos, i-a osândit să piară prin îngheţare. Deci sfinţii au fost legaţi de nişte stâlpi, înfipţi în apa unui râu. Şi era iarnă. Apa a îngheţat ajungând nemişcătoare

Read More
Calendar Ortodox

Sfinții Mucenici Vas și Eusebiu

Au pătimit în timpul împăratului Dioclețian (284-305). Erau senatori și oameni bogați. Au crezut în Domnul nostru Iisus Hristos și au primit sfântul botez. Fiind de față în Nicomidia în momentul când Episcopul Teopempt a pătimit și mărturisind și ei că sunt creștini, au fost supuși supliciilor împreună cu cinci slujitori ai lor, primind în

Read More
Calendar Ortodox

✝)  Sfântul Cuvios Eftimie cel Mare

Viața Sfântului Cuvios Eftimie cel Mare Era de neam din cetatea Melitina Armeniei şi s-a născut în anul 377 din părinţi binecredincioşi, Pavel şi Dionisia, fiind născut din făgăduinţă şi primind, la botez, numele de Eftimie, care, în limba greacă, înseamnă ,,veselie”. După moartea tatălui său, mama sa l-a încredinţat fratelui ei, care era preot,

Read More