5 decembrie 2023
Saschiz, Mureș, România
Calendar Ortodox

Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Pantanassa” – izbăvitoarea de cancer

Icoana Maicii Domnului „Pantanassa” de la Mănăstirea Vatoped Prima dovadă că această icoană are un har deosebit a fost următoarea întâmplare: Într-o zi, un tânăr din Cipru a intrat în biserică să se închine. Îndreptându-se către icoană, Gheron Iosif a văzut deodată că fața Maicii Domnului strălucește. În același moment, o putere nevăzută l-a aruncat pe

Read More
Evanghelia zilei

Ev. Matei 21, 43-46

Zis-a Domnul către iudeii care veniseră la Dânsul: Adevărat vă spun vouă că Împărăția lui Dumnezeu se va lua de la voi și se va da neamului care va face roadele ei. Cine va cădea pe piatra aceasta se va sfărâma, iar pe cine va cădea îl va zdrobi. Iar arhiereii și fariseii, ascultând pildele Lui, au

Read More
Apostolul zilei

Ap. II Corinteni 1, 1-7

Pavel, Apostol al lui Hristos Iisus, prin voința lui Dumnezeu, și Timotei, fratele: Bisericii lui Dumnezeu celei din Corint, împreună cu toți sfinții care sunt în toată Ahaia: har vouă și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, și de la Domnul Iisus Hristos! Binecuvântat este Dumnezeu și Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, Părintele îndurărilor și Dumnezeul

Read More
Calendar Ortodox

Cuvioșii Barnaba și Sofronie

Viața Cuvioșilor Barnaba și Sofronie (sec. X-XI) Aceștia în lume au fost rude (unchi și nepot), Vasile și Sotirihos, s-au născut la Athena în secolul al 10-lea. Fiind tunși monahi și hirotoniți preoți, și-au luat numele de Barnabas și Sofronie. După un semn dumnezeiesc au pornit într-o mare călătorie în Pont pentru aflarea icoanei făcătoare de

Read More
Calendar Ortodox

Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Pantanassa” – izbăvitoarea de cancer

Icoana Maicii Domnului „Pantanassa” de la Mănăstirea Vatoped Prima dovadă că această icoană are un har deosebit a fost următoarea întâmplare: Într-o zi, un tânăr din Cipru a intrat în biserică să se închine. Îndreptându-se către icoană, Gheron Iosif a văzut deodată că fața Maicii Domnului strălucește. În același moment, o putere nevăzută l-a aruncat pe

Read More
Calendar Ortodox

Sfântul Cuvios Ioan de la Rila

Viața Sfântului Cuvios Ioan de la Rila Sfântul cuvios părintele nostru Ioan, cel mare între postnici, era din hotarele slăvitei cetăți Sredsca, din satul care se numea Scrina, în vremea împărăției iubitorului de Hristos, Petru, împăratul româno-bulgar, și al împăratului grecesc Constantin Diogen, având părinți dreptcredincioși. După încetarea din viață a părinților săi, toate cele

Read More
Calendar Ortodox

Sfântul Mucenic Lavru

Viaţa Sfântului Mucenic Lavru Sfinţii Mucenici Flor şi Lavru au fost fraţi după trup şi după duh, pentru că au crezut în Hristos cu un suflet şi Aceluia i-au plăcut prin fapte bune. Şi erau cu meşteşugul săpători în piatră, sub nişte sfinţi bărbaţi învăţători, anume Proclu şi Maxim, de la care s-au învăţat nu

Read More
Calendar Ortodox

Sfântul Mucenic Flor

Viața Sfântului Mucenic Flor Sfinții Mucenici Flor și Lavru au fost frați după trup și după duh, pentru că au crezut în Hristos cu un suflet și Aceluia i-au plăcut prin fapte bune. Și erau cu meșteșugul săpători în piatră, sub niște sfinți bărbați învățători, anume Proclu și Maxim, de la care s-au învățat nu

Read More