5 decembrie 2023
Saschiz, Mureș, România
Calendar Ortodox

Sfântul Sfințit Mucenic Corneliu Sutașul

Viața Sfântului Sfințit Mucenic Corneliu Sutașul După patima cea de bună voie a Domnului nostru Iisus Hristos, după Învierea și după Înălțarea Lui la ceruri, era în Cezareea Palestinei un sutaș, anume Corneliu, de neam din Tracia. Acesta fiind în întunericul necredinței, avea lucrările luminii și, deși era păgân, a viețuit ca un creștin, și

Read More
Calendar Ortodox

Înainte-prăznuirea Înălțării Sfintei Cruci

Cinstita Cruce – o putere pentru oricine crede în ea În anul 1994 un oarecare athonit a mers să se în­chine la Mănăstirea Veche a Sfântului Dionisie de Olimp. Acolo a întâlnit o bătrână foarte evlavioasă care îi ajuta pe închinători. Bătrânica a povestit mo­nahului următoarele, fiindcă voia să afle părerea lui, dacă face bine sau

Read More
Calendar Ortodox

Sfânta Muceniță Ketevan, regina Georgiei

Viața Sfintei Mucenițe Ketevan, regina Georgiei Sfânta Mare Muceniţă Ketevan era descendentă din familia imperială Bagration şi era strănepoată a împăratului Constantin din Kartalin (1469-1505). Devenită soţia lui David, urmaşul împăratului Alexandru al II lea din Kakheti (1577-1605), ea însăşi a condus imperiul. Pietatea profundă a împărătesei se manifesta în atenţia ei deosebită faţă de

Read More
Calendar Ortodox

✝  Sfinții Mucenici din Dobrogea: Macrobie, Gordian, Ilie, Zotic, Lucian și Valerian

Viața Sfinților Mucenici din Dobrogea Macrobie, Gordian, Ilie (Helie), Zotic, Lucian și Valerian Sfântul Sfințit Mucenic Gordian și Sfinții Mucenici Macrovie (Macrobiu), Helie, Valerian, Zotic, Seleuc și Lucian, au pătimit prin anii 323-324, în timpul persecuției lui Liciniu. Sfinții Macrobiu și Gordian erau doi tineri de prin părțile Asiei Mici, unul era din Paflagonia, iar

Read More
Calendar Ortodox

✝)  Sfântul Cuvios Ioan de la Prislop

Viața Sfântului Cuvios Ioan de la Prislop De tânăr, Ioan, originar din satul Silvașul de Sus, părăsind casa părintească s-a călugărit la Mănăstirea Prislop. După un număr de ani petrecuți aici, dorind să ducă o viață și mai liniștită, a găsit un loc, cam la 500 de metri de mănăstire, pe malul prăpăstios al râului Silvuț

Read More
Evanghelia zilei

Ev. Marcu 4, 24-34

Zis-a Domnul către ucenicii Săi: Luați seama la ce auziți: Cu ce măsură măsurați, vi se va măsura; iar vouă, celor ce ascultați, vi se va da cu prisosință. Căci celui ce are i se va da; dar, de la cel ce nu are, și ce are i se va lua. Și zicea: Așa este Împărăția

Read More
Calendar Ortodox

Sfântul Cuvios Ierotei cel Tânăr de la Iviron 

Viața Sfântului Cuvios Ierotei cel Tânăr de la Iviron  Sfântul Ierotei s-a născut în anul 1686 la Kalamata, în Peloponez, într-o familie bogată şi evlavioasă. Încă din fragedă pruncie a dat dovadă de o sete nestăvilită pentru studii, atât pentru cele duhovniceşti, cât şi pentru cele filosofice. Părinţii săi au voit să îl căsătorească împotriva

Read More
Apostolul zilei

Ap. II Corinteni 12, 20-21; 13, 1-2

Fraților, mă tem ca, nu cumva venind, să nu vă găsesc pe voi așa precum voiesc, iar eu să fiu găsit de voi așa precum nu voiți; mă tem adică de certuri, de pizmă, de mânii, de întărâtări, de clevetiri, de murmurări, de îngâmfări, de tulburări; mă tem ca nu cumva, venind iarăși, să mă

Read More