22 aprilie 2024
Saschiz, Mureș, România
Calendar Ortodox Documentar

Sfinţii Părinţi de la Sinodul al V-lea Ecumenic

Sfinţii Părinţi de la Sinodul al V-lea Ecumenic

Al cincilea Sinod Ecumenic (Constantinopol al II-lea) a fost convocat la Constantinopol de piosul împărat Iustinian I (527-565) în anul 553, pentru a determina ortodoxia a trei episcopi decedați: Teodor din Mopsuestia, Teodoret din Cir și discipolul lor, Ibas din Edessa. Aceștia au exprimat opinii nestoriene în scrierile lor.

Cei trei nu au fost condamnați la cel de-al patrulea Sinod ecumenic, care a condamnat monofizitismul. Îi condamnase doar un edict emis la inițiativa împăratului. Al cincilea Consiliu ecumenic a fost convocat pentru a rezolva această dispută.

La acest au participat 165 de episcopi. Papa Vigiliu, deși prezent la Constantinopol, a refuzat să participe la Sinod, deși a fost solicitat de trei ori să facă acest lucru de către deputații oficiali în numele episcopilor adunați și al împăratului însuși. Consiliul s-a deschis cu Sfântul Eutihie, Patriarhul Constantinopolului (552-565, 577-582), prezidând.

După opt ședințe prelungite, din 4 mai până în 2 iunie 553, împotriva lui Teodor din Mopsuestia s-a pronunțat anatema. În cazul celorlalți doi, au fost condamnate doar anumite învățături ale lor, dar ei nu au fost excluși din Biserică (anathema).

Papa Vigiliu a semnat și el concluziile Sinodului.

Părinții au mai analizat unele învățături greșite ale lui Origen, cunsocut învățător al Bisericii din secolul al III-lea. Învățătura lui despre preexistența sufletului uman a fost condamnată. Alți eretici, care nu au admis învierea de obște (universală) a morților, au fost și ei condamnați.