22 mai 2024
Saschiz, Mureș, România
Calendar Ortodox

Sfinții Mucenici Iona și Varahisie

Viața Sfinților Mucenici Iona și Varahisie

Sfinţi Iona şi Varahisie, erau din Persia, în zilele lui Savorie împăratul perşilor, şi a lui Constantin marelui împărat al Romanilor. Deci monahi fiind ei, şi lăsându-şi mânăstirea, au mers în cetatea ce se cheamă Varavoh şi aflând într-însa închişi în temniţă pe Sfinţii Mucenici Zaneta, Lazăr, Maruta, Narsin, Ilie, Marin, Aviv, Veith şi Sava, i-au înbărbătat şi-i îndemna spre pătimiri.

Deci prinzându-i pe amândoi, i-au dus înaintea a trei boieri, anume Masdrat, Siro şi Marmisi, care sfătuindu-i şi înfricoşându-i ca să se lepede de Hristos, şi ei neplecându-se după cuvintele lor, mai întâi i-au legat după obiceiul persienesc, însă pe Iona l-au bătut şi cu toiege clenciuroase şi legându-l cu ştreanguri l-au lepădat afară, ca să se chinuiască gol la ger şi la frig.

Varahisie a primit sub subţiori gloanţe de aramă arse în foc, şi le-au turnat fără veste plumb topit prin ochi şi prin urechi şi prin gâtlejurile Sfinţilor. Apoi pe Varahisie legându-l de picioare l-au spânzurat în temniţă, iar Sfântului Iona i-au tăiat degetele mâinilor şi ale picioarelor şi i-au despuiat capul şi i-au tăiat limba şi l-au băgat într-o căldare plină de smoală înfierbântată, dintru care a ieşit sănătos.

De aceea l-au strâns într-un vârtej teslăresc, de i-au zdrobit oasele. După aceasta l-au tăiat cu fierăstrăul peste mijloc şi l-au băgat într-o apă adâncă, întru care şi-a primit sfârşitul. Iar pe Sfântul Varahisie mai ducându-l la întrebare, l-au tras despuiat peste spini, şi i-au înfipt trestii ascuţite şi băgându-l într-un vârtej, şi zdrobindu-i tot trupul, şi turnându-i pe gât smoală clocotită şi-a dat sufletul şi s-au îngropat moaştele lor împreună cu cei nouă Mucenici.

sursa: basilica.ro