22 mai 2024
Saschiz, Mureș, România
Cugetări

HARUL PREOȚIEI

de Preot Sorin Croitoru

De i-ai cere unui înger să te ierte de păcate,

El îndată ți-ar răspunde: „Nu e cu putință, frate,

O asemenea putere orice preot a primit,

Eu sunt înger plin de slavă, dar n-am fost hirotonit!

Eu pot doar să dau povețe, îndemnând la pocăință

Pe creștinii care-n suflet au o brumă de credință,

Să se ducă fiecare, cât ar fi de păcătos,

Să-l dezlege de păcate slujitorul lui Hristos!”

De i-ai cere unui înger să-ți slujească-o Liturghie,

Cu smerenie îndată duhul ți-ar răspunde ție:

„Nu pot să-L cobor pe Domnul în Agnețul din Altar,

Numai preoților voștri li s-a dat așa un har,

Noi cu mare bucurie coborâm cu slavă mare,

Însoțindu-ne Stăpânul jos, în Sfintele Altare,

Și ne îndulcim de harul slujbei Sfintei Liturghii

Care se oficiază-n mănăstiri și-n parohii!”

Vezi, creștine, câtă slavă au primit smeriții clerici

Care Îl slujesc pe Domnul, ostenindu-se-n biserici,

Că nici îngerii din ceruri, nici alți oameni pe pământ

Nu-I slujesc în felul ăsta Dumnezeului Preasfânt?..

Preotu-i menit de Domnul înainte de-a se naște;

Lui i-a dat Divinitatea a putea și a cunoaște.

Mijlocește pentru lume, stând cu spatele la ea,

Și se-ntoarce-apoi cu fața, ca pe Duhul Sfânt să-L dea!

Serafim lipsit de aripi, pe Hristos pe mâini Îl ține;

Heruvim în haină neagră, este plin de har în sine.

Aparține, trup și suflet, întru totul lui Hristos;

E colacul de salvare pentru orice păcătos!

Fericit creștinul care lucrul ăsta îl pricepe,

Și măcar de-aici încolo să-l cinstească va începe,

Cunoscând că prin „Părinte” Se arată Dumnezeu

Și că unde e un preot este și Hristos mereu!