20 iunie 2024
Saschiz, Mureș, România

Antim Ivireanul

Antim Ivireanul (c.1660-1716), sfant, ierarh martir, canonizat la 20 iunie 1992. Originar din Georgia, a fost adus in tara de Constantin Brancoveanu inainte de 1690. Egumen la Snagov (1696-1704), episcop la Ramnic (1705-1707) si mitropolit al Ungrovlahiei (1708-1716). Este ctitorul bis. Antim din Bucuresti. Biserica Ortodoxa il sarbatoreste la 27 septembrie.