22 mai 2024
Saschiz, Mureș, România
Evanghelia zilei

Ev. Matei 15, 32-39

În vremea aceea Iisus, chemând la Sine pe ucenicii Săi, le-a zis: Milă Îmi este de mulțime, că, iată, sunt trei zile de când așteaptă lângă Mine și n-au ce să mănânce; și nu vreau să le dau drumul flămânzi, ca să nu se istovească pe cale.

Și ucenicii I-au zis: De unde să avem noi, în pustie, atâtea pâini încât să se sature atâta mulțime?

Și Iisus i-a întrebat: Câte pâini aveți? Ei au răspuns: Șapte și puțini peștișori.

Și, poruncind mulțimii să șadă pe pământ, 

a luat cele șapte pâini și peștii și, mulțumind, a frânt și a dat ucenicilor, iar ucenicii, mulțimilor.

Și au mâncat toți și s-au săturat și au luat șapte coșuri pline cu rămășițe de fărâmituri.

Iar cei ce mâncaseră erau ca la patru mii de bărbați, afară de femei și de copii.

După aceea a dat drumul mulțimilor, S-a suit în corabie și S-a dus în ținutul Magdala.