19 iunie 2024
Saschiz, Mureș, România
Calendar Ortodox

Sfântul Ierarh Martir Neofit Cretanul, Mitropolitul Țării Românești

Viața Mitropolitului Neofit Cretanul Sfântul Neofit s-a născut în insula Creta pe la anul 1690. Crescut în dreapta credință, și-a îndreptat pașii din tinerețe spre viața monahală, în care a sporit duhovnicește. Totodată a învățat tainele teologiei și științele vremii, ajungând el însuși un călugăr învățat și virtuos, pentru care a fost hirotonit ierodiacon, apoi

Read More
Calendar Ortodox

Sfântul Ierarh Mărturisitor Sava Brancovici Mitropolitul Transilvaniei

Viața Sfântului Ierarh Sava Brancovici Sfântul Ierarh Sava Brancovici s-a născut din părinţi dreptcredincioşi, în Ineul Transilvaniei, la începutul veacului al XVII-lea. A fost botezat cu numele Simeon. Fratele său mai mic, Gheorghe, a avut o înaltă dregătorie în Transilvania. Tatăl său a fost căpitan de oaste în armata lui Mihai Viteazul. În tinereţea sa,

Read More
Calendar Ortodox

Sfântul Ierarh Simion Ștefan, Mitropolitul Transilvaniei

Viața Sfântului Simion Ștefan Sfântul Simion Ştefan, din botez Simion, după călugărie Ştefan, ieromonah în mănăstirea de la Alba Iulia, a ajuns pe scaunul vlădicesc în anul 1643, după Sfântul Ilie Iorest, în vremuri grele pentru Biserica dreptslăvitoare şi pentru credincioşii transilvăneni, aflaţi sub cârmuitori străini de neam şi de credinţă. Asemenea înaintaşilor săi, Sfântul

Read More
Calendar Ortodox

Sfântul Ierarh Iachint, Mitropolitul Țării Românești

Viața Sfântului Ierarh Iachint, Mitropolitul Țării Românești Sfântul Ierarh Iachint, Mitropolitul Ţării Româneşti, s-a născut la sfârşitul veacului al XIII-lea. A urmat înaltele şcoli ale vremii, desăvârşindu-şi cunoaşterea teologică la Constantinopol, unde a apărat învăţătura ortodoxă a isihasmului alături de Sfântul Grigorie Palama. Pentru vrednicia sa a fost ales mitropolit al Vicinei, după moartea mitropolitului

Read More
Calendar Ortodox

Sfântul Ierarh Grigorie Dascălul, Mitropolitul Țării Românești

Viața Sfântului Ierarh Grigorie Dascălul, Mitropolitul Țării Românești Acest ierarh ales de Dumnezeu s-a născut în Bucureşti, în anul 1765, din părinţi cucernici şi iubitori de Dumnezeu, primind la botez numele de Gheorghe. Încă din pruncie s-a arătat iubitor de înţelepciune, învăţând cu multă râvnă şi dragoste la şcoli înalte ale vremii, unde a dobândit

Read More
Calendar Ortodox

Sfântul Ierarh Iacob Putneanul, Mitropolitul Moldovei

Viața Sfântului Iacob Putneanul, Mitropolitul Moldovei Viitorul Mitropolit al Moldovei s-a născut în 20 ianuarie 1719 într-o familie dreptcredincioasă din Bucovina. Crescând în duhul adevăratei evlavii, la numai 12 ani a intrat în viaţa monahală. Formarea sa duhovnicească este legată de obştea Mănăstirii Putna și a Sihăstriei Putnei, dar şi de Mitropolitul Antonie al Moldovei

Read More
Calendar Ortodox

Sfântul Ierarh Petru Movilă, Mitropolitul Kievului

Viața Sfântului Ierarh Petru Movilă, Mitropolitul Kievului S-a născut la Suceava, la 21 decembrie 1596, ca fiu al lui Simion Movilă – mai târziu, domnitor în Muntenia şi în Moldova – şi al soţiei sale, Marghita. De mic copil a învăţat carte şi a fost crescut în frica de Dumnezeu, sub povăţuirea unchiului său Gheorghe,

Read More
Calendar Ortodox

Sfântul Ierarh Dosoftei, Mitropolitul Moldovei

Viața Sfântului Ierarh Dosoftei, Mitropolitul Moldovei S-a născut în anul 1624 la Suceava, în familia Barilă, primind la botez numele Dimitrie. Părinţii săi, Leontie şi Maria-Misira, binecredincioşi creştini, români de neam, aveau rudenii în Transilvania şi în ţinutul Liovului, din Polonia. Tânărul Dimitrie Barilă a învăţat carte de la cei mai renumiţi dascăli din Moldova

Read More
Calendar Ortodox

✝)Sfântul Ierarh Andrei Șaguna, Mitropolitul Transilvaniei

Viața Sfântului Ierarh Andrei Șaguna, Mitropolitul Transilvaniei La sfârșitul păstoririi sale, în Arhiepiscopia Sibiului existau aproximativ 800 de școli „poporale”, un gimnaziu cu 8 clase la Brașov, o școală reală-comercială la Brașov, un gimnaziu cu 4 clase la Brad. Pentru studenții teologi și preoți a tipărit un număr însemnat de manuale didactice, lucrate de el

Read More
Calendar Ortodox

Sfântul Ierarh Marcu, Mitropolitul Efesului

Viața Sfântului Ierarh Marcu, Mitropolitul Efesului Numit și Eugenicul (sec. XV) Marcu Eugenicul a fost mitropolitul Efesului în vreme de grea încercare pentru Imperiul bizantin. La Sinoadele de la Ferrara (1438) și Florența (1439) mitropolitul a apărat Ortodoxia cu toate resursele de care dispunea. Tropar glasul 1: Pentru mărturisirea dumnezeieștii credințe mare lucrător te-a aflat

Read More