19 iunie 2024
Saschiz, Mureș, România
Patericul egiptean

Lucrarea cea mare a omului

Zis-a avva Antonie către avva Pimen : aceasta este lucrarea cea mare a omului, ca greșeala sa să o pună asupra sa înaintea lui Dumnezeu și să aștepte ispita până la răsuflarea cea mai de pe urmă. Același a zis : nimeni neispitit nu va putea să intre în Împărăția Cerurilor. Că, ridică, zice, ispitele

Read More