19 iunie 2024
Saschiz, Mureș, România
Cuvântul Ierarhului Predici

PREDICĂ LA DUMINICA A 7-A DUPĂ PAŞTI

A Sfinţilor Părinţi de la Sinodul I ecumenic – Ioan 17, 1-13 Viaţa veşnică este ţinta noastră – IPS Irineu Pop Dreptmăritori creştini, În Evanghelia de astăzi, vedem cum Mântuitorul lumii, înainte de patimile Sale, a ridicat ochii la cer şi S-a rugat pentru Sine şi pentru ucenicii Săi. Din această rugăciune rezultă că Domnul

Read More
Cuvântul Ierarhului

Înălțarea Domnului (Ziua Eroilor)

ÎNĂLŢARE CU HRISTOS PRIN EROISM După Învierea Sa din morţi, Mântuitorul nostru Iisus Hristos a petrecut patruzeci de zile cu ucenicii Săi, încredinţându-i prin „arătări” că este viu şi că este Dumnezeu adevărat (cf. In. 20, 28). În acest răstimp, Domnul înviat le-a dat ultimele instrucţiuni despre Biserica Sa, „Împărăţia lui Dumnezeu, pe care aveau

Read More
Cuvântul Ierarhului Predici

Intrarea Domnului în Ierusalim

PREDICĂ LA DUMINICA A 6-A DIN POST(A Floriilor – Ioan 12, 1-18) Adevărata fericire ne-o dă Hristos – IPS Irineu Pop Dreptmăritori creştini, După ce mai bine de trei ani a vestit Evanghelia Împărăţiei şi a săvârşit minuni, culminând cu învierea lui Lazăr din Betania, Fiul Omului Se îndreaptă acum, pentru ultima oară, spre Ierusalim.

Read More
Cuvântul Ierarhului Predici

PREDICĂ LA DUMINICA A 24-A DUPĂ RUSALII

Învierea fiicei lui Iair – Luca 8, 41-56 Pregătirea pentru moarte – IPS Irineu Pop Dreptmăritori creştini, Evanghelia de astăzi ni-l prezintă pe Iair, conducătorul sinagogii din Capernaum, a cărui fiică, în vârstă de 12 ani, se îmbolnăvise. Încrezător în darul supranatural al lui Iisus din Nazaret, Îl roagă să-l ajute. Domnul, receptiv la durerea

Read More
Cuvântul Ierarhului Predici

PREDICĂ LA DUMINICA A 23-A DUPĂ RUSALII

Vindecarea demonizatului din ţinutul gherghesenilor – Luca 8, 26-39 Să nu ne lăsăm învinşi de diavolul – IPS Irineu Pop Dreptmăritori creştini, Sfânta Evanghelie a zilei ni-L înfăţişează pe Mântuitorul intrând în ţinutul muntos al Gadarei, spre răsărit de Marea Galileei. Aici a întâlnit un om care era chinuit în trup şi în suflet de

Read More
Cuvântul Ierarhului Predici

PREDICĂ LA DUMINICA A 21-A DUPĂ RUSALII

Pilda semănătorului – Luca 8, 5-15 Dumnezeu Se uită la inimă – IPS Irineu Pop Dreptmăritori creştini, În Evanghelia de astăzi, Îl vedem pe Semănătorul dumnezeiesc semănând sămânţa cuvântului Său în ogorul inimilor omeneşti. Din nefericire, unii creştini sunt nepăsători faţă de învăţătura sfântă, alţii au inimi de piatră, încât sămânţa se usucă, iar alţii

Read More
Cuvântul Ierarhului Predici

PREDICĂ LA DUMINICA A 6-A DUPĂ RUSALII

Vindecarea slăbănogului din Capernaum – Matei 9, 1-8 Puterea binefăcătoare a lui Dumnezeu – IPS Irineu Pop Dreptmăritori creştini, În Evanghelia de astăzi, Îl vedem pe Mântuitorul apropiindu-Se cu milă de slăbănogul din Capernaum, pe care l-a întărit cu puterea Sa tămăduitoare. Acesta, spre uimirea tuturor, s-a ridicat îndată şi a plecat acasă sănătos, spre a

Read More
Calendar Ortodox

PREDICĂ LA DUMINICA A 5-A DUPĂ RUSALII

Vindecarea celor doi demonizaţi – 8, 28-34; 9, 1 Hristos şi pedagogia dragostei Sale – IPS Irineu Pop Dreptmăritori creştini, În Sfânta Evanghelie de astăzi, citim despre cei doi demonizaţi din ţinutul Gadarenilor, care, văzându-L pe Iisus apropiindu-Se de ei, au strigat: „Ce este nouă şi Ţie, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu? Ai venit aici înainte

Read More
Cuvântul Ierarhului Predici

PREDICĂ LA DUMINICA A 4-A DUPĂ RUSALII

Vindecarea slugii sutaşului – Matei 8, 5-13 Rugăciunea şi foloasele ei – IPS Irineu Pop Dreptmăritori creştini, Sfânta Evanghelie de astăzi ne prezintă chipul luminos al unui sutaş din cetatea Capernaum. Acesta avea o slugă bolnavă, „chinuindu-se cumplit” (Mt. 8, 6). Probabil sutaşul, cuprins de milă şi compasiune, a vegheat lângă patul acestui suferind şi

Read More
Cuvântul Ierarhului Predici

PREDICĂ LA DUMINICA A 3-A DUPĂ RUSALII

Despre grijile vieții– Matei 6, 22-33 Încrederea în providenţa divină – IPS Irineu Pop Dreptmăritori creştini, Sfânta Evanghelie de astăzi îi îndeamnă pe oameni să nu devină robii materiei, să nu se lase biruiţi de grijile materiale. Adresându-Se ascultătorilor Săi, Iisus le spune: „Nu vă îngrijiţi pentru viaţa voastră ce veţi mânca, nici pentru trupul vostru

Read More