17 iunie 2024
Saschiz, Mureș, România
Cuvântul Ierarhului Predici

Intrarea Domnului în Ierusalim

PREDICĂ LA DUMINICA A 6-A DIN POST(A Floriilor – Ioan 12, 1-18) Adevărata fericire ne-o dă Hristos – IPS Irineu Pop Dreptmăritori creştini, După ce mai bine de trei ani a vestit Evanghelia Împărăţiei şi a săvârşit minuni, culminând cu învierea lui Lazăr din Betania, Fiul Omului Se îndreaptă acum, pentru ultima oară, spre Ierusalim.

Read More
Calendar Ortodox

Sfântul Apostol Iacob, ruda Domnului, primul episcop al Ierusalimului

Viața Sfântului Apostol Iacob, ruda Domnului, primul episcop al Ierusalimului Acest Sfânt Iacob, numit fratele Domnului (Galateni 1, 19), a fost cel dintâi episcop al Ierusalimului. El nu face parte dintre cei 12 Apostoli ai Domnului, ci dintre cei 70, şi era numit frate al Domnului, ca şi Sfinţii Simeon (Simon), Iuda și Iosie (Matei 13, 55). Din cercetarea Sfintei Scripturi

Read More
Calendar Ortodox

Arătarea semnului Sfintei Cruci la Ierusalim

Arătarea semnului Sfintei Cruci la Ierusalim La începutul păstoririi Sfântului Chiril, Patriarhul Ierusalimului (348-386), și anume în ziua Pogorârii Sfântului Duh, pe 7 mai 351, pe la ceasul al treilea din zi (adică ora 9 dimineața), s-a arătat pe cer Sfânta Cruce, de la Golgota până departe deasupra Muntelui Măslinilor. Era mai strălucitoare decât razele

Read More
Calendar Ortodox

Sfântul Ierarh Modest, Patriarhul Ierusalimului

Viața Sfântul Ierarh Modest, Patriarhul Ierusalimului A fost stareţ al Mănăstirii Sfântului Teodosie din Palestina. În anul 614, patriarhul Zaharia al Ierusalimului i-a încredinţat Cuviosului Modest grija eparhiei, pe durata exilului său. După moartea lui Zaharia, Modest a fost ales patriarh. A fost un păstrător al Ortodoxiei şi luptător împotriva ereziilor. A trecut cu pace

Read More
Calendar Ortodox

Sfântul Ierarh Chiril, Arhiepiscopul Ierusalimului

Viața Sfântului Ierarh Chiril, Arhiepiscopul Ierusalimului Sfântul Ier. Chiril, Arhiepiscopul Ierusalimului, s-a născut la Ierusalim în jurul anului 315. A intrat de tânăr în monahism şi s-a dedicat studiului profund al Sfintei Scripturi. În anul 335 a fost hirotonit diacon de episcopul Macarie al Ierusalimului, iar peste zece ani, episcopul Maxim l-a ridicat la treapta

Read More
Calendar Ortodox

Sfântul Sofronie, Patriarhul Ierusalimului

Viața Sfântului Sofronie, Patriarhul Ierusalimului S-a născut în anul 550, în oraşul Damasc (Siria), din părinţi creştini, pe nume Plintos şi Mira. Dăruit de Dumnezeu cu darul poetic, a făcut studii strălucite şi a ajuns profesor de retorică, însă nu îi lipsea nici cunoaşterea aprofundată a Sfintei Scripturi. El a fost primul care a înţeles

Read More
Calendar Ortodox Documentar

Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Ierusalim

Icoana Maicii Domnului din Ierusalim 12 octombrie, 13 noiembrie, 17 aprilie Icoana Maicii Domnului din Ierusalim este prăznuită pe 12 octombrie, 13 noiembrie și în sâmbăta a V-a din Postul Mare. Icoana Maicii Domnului din Ierusalim (alta decât Icoana Maicii Domnului „Ierusalimitissa” de la Mormântul Maicii Domnului din Ghetsimani) a fost pictată, conform Tradiției, de Sfântul Evanghelist Luca, după 15 ani de la Înălțarea Domnului în Ghetsimani. În

Read More
Opinii

Vino și Te sălășluiește întru noi…!

Timpul trecerii. De la moarte la viață și de pe pământ la cer. S-a scurs. Mântuitorul S-a înălțat la Ceruri cu un firesc care numai lui Dumnezeu Îi poate fi posibil. Recitiți Evanghelia de la Luca (24, 50-51) și veți înțelege. Nimic spectaculos și nimic forțat. Domnul știe de acum că prin prezența Sa după

Read More
Calendar Ortodox

Sfinții 7 Mucenici Macabei, cu mama lor Solomoni și dascălul lor Eleazar

Mai înainte de a începe povestirea pătimirii sfinților mucenici -care s-a scris pe pământ în cărțile Macabeilor, iar la ceruri în cărțile vieții veșnice -, este lucru cuviincios să povestim, pe scurt, ca o înainte cuvântare, începutul tulburării Ierusalimului, care a fost în anii aceia, și a prigonirii celor ce păzeau cu dreaptă credință legea

Read More