14 iulie 2024
Saschiz, Mureș, România
Calendar Ortodox

Sfânta Cuvioasă Marta

Viața Sfintei Cuvioase Marta Sfânta și dreapta Marta s-a născut în Antiohia și dorea să viețuiască în feciorie, dar a luat sfat de sus să se supună părinților săi și să se însoțească cu bărbat. Și a zămislit fiu pe Sfântul Simeon (Pomenirea lui la 24 mai), după dumnezeiasca dăruire, care i s-a vestit ei

Read More
Calendar Ortodox

Sfânta Cuvioasă Glafira

Viața Sfintei Cuvioase Glafira Era slujnica soţiei împăratului Licinius, Constanţia. Acesta s-a rănit de frumuseţea ei şi căuta apropierea ei. Fecioara a cerut ajutorul împărătesei, ca să scape de împăratul curtezan. Îmbrăcînd-o în haine bărbăteşti şi dându-i bani de călătorie, împărăteasa a trimis-o la Pontus împreună cu un alt slujitor credincios. Împăratului i-au spus că

Read More
Calendar Ortodox

Sfânta Cuvioasă Elisabeta

Viața Sfântei Cuvioase Elisabeta Cuvioasa Elisabeta a fost dăruită de Dumnezeu părinţilor ei, creştini evlavioşi de neam ales din Heracleea Traciei, prin mijlocirea minunată a Sfintei Muceniţe Glicheria (prăznuită la 13 mai). Din fragedă vârstă a învăţat pe de rost vieţile Sfinţilor, astfel încât să poată urma totdeauna pilda lor de trăire după poruncile Evangheliei.

Read More
Calendar Ortodox

Sfântul Cuvios Grigorie Sinaitul și Sfânta Cuvioasă Platonida

Viața Sfântei Cuvioase Platonida diaconița din Nisibe (308) Sfânta Platonida a fost diaconiță, dar s-a retras în deşertul Nisibis (Nisibe), unde a organizat o mănăstire de maici, cu reguli foarte stricte de vieţuire. Maicile mâncau o singură dată pe zi şi, când nu aveau pravilă, se ocupau cu treburi mănăstireşti şi diferite ascultări. Vinerea, când se

Read More
Calendar Ortodox

Sfânta Cuvioasă Monica, mama Fericitului Augustin

Viața Sfântei Cuvioase Monica, mama Fericitului Augustin Sfânta Monica s-a născut în orașul african Tagaste în anul 322, din părinți creștini. Nu știm foarte multe despre tinerețile ei, pentru că cele mai multe informații ne sunt oferite de fiul ei, Fericitul Augustin, în capitolul al nouălea al Confesiunilor sale. Astfel, știm că s-a căsătorit cu Patritius, care

Read More
Calendar Ortodox

Sfânta Cuvioasă Maria Egipteanca

Viața Sfintei Cuvioase Maria Egipteanca Cuvioasa Maria Egipteanca s-a născut la sfârşitul veacului al V-lea. Încă de la vârsta de 12 ani a plecat din casa părinţilor ei şi a mers în Alexandria. Era tânără şi frumoasă şi a căzut într-o atât de mare robie a plăcerilor, încât s-a făcut ademenitoare multor suflete de bărbaţi tineri

Read More
Calendar Ortodox

Sfânta Cuvioasă Aglaia

Viața Sfintei Cuvioase Aglaia Era în Roma o femeie oarecare cu numele Aglaia, fata unui tată slăvit, anume Acachie, care fusese mai înainte antipat al aceleiași cetăți a Romei. Aceasta fiind tânăra și frumoasă la față, având multe averi ce-i rămăseseră de la părinții ei și ducând o viață liberă, fără bărbat legiuit, își petrecea

Read More
Calendar Ortodox

Sfânta Cuvioasă Teofana Basarab

Cuvioasa Teofana Basarab – o nouă sfântă în calendarul Bisericii noastre Botezată cu numele Teodora, a fost fiica lui Basarab I, întemeietorului Țării Românești, și sora domnitorului Nicolae Alexandru Basarab, care a obținut recunoașterea Mitropoliei Ungrovlahiei. A fost țarină a Bulgariei și, când circumstanțele i-au devenit vitrege, s-a retras discret și a îmbrățișat monahismul. A

Read More
Calendar Ortodox

Sfânta Cuvioasă Tavita

Viața Sfintei Cuvioase Tavita Sfânta Tavita (sec. I) – era originară din Iope (azi Iaffa – Palestina). Mai multe informaţii despre Sfânta Tavita aflăm din cartea Faptele Apostolilor 9, 36-42: „Iar în Iope era o uceniţă, cu numele Tavita, care, tâlcuindu-se, se zice Căprioară. Aceasta era plină de fapte bune şi de milosteniile pe care le

Read More
Calendar Ortodox

Sfânta Cuvioasă Muceniță Paraschevi din Roma

Viața Sfintei Mucenițe Paraschevi din Roma Sfânta Muceniţă Paraschevi s-a născut pe vremea împăratului Adrian (117-138) într-un sat care se afla în hotarele Romei celei vechi, din părinţi creştini cu numele Agaton şi Politia. Aceştia păzeau fără preget poruncile Domnului, dar nu aveau copii. Pentru aceasta se rugau cu stăruinţă lui Dumnezeu ca să le

Read More