19 iulie 2024
Saschiz, Mureș, România
Documentar

Aducerea moaștelor Sfântului Ierarh Atanasie cel Mare în Constantinopol

Aducerea moaștelor Sfântului Ierarh Atanasie cel Mare în Constantinopol Sfântul Atanasie cel Mare s-a născut în Alexandria în anul 295 şi a trecut la cele veşnice pe 2 mai 373. Sfântul Atanasie a fost înmormântat în biserica de la Bucole de la periferia Alexandriei, zidită peste mormântul Sfântului Evanghelist Marcu, primul episcop al oraşului şi

Read More
Calendar Ortodox

Sfântul Ierah Flavian, Arhiepiscopul Constantinopolului

Viața Sfântul Ierarh Flavian, Arhiepiscopul Constantinopolului Sfântul Ierarh Flavian a fost Patriarh al Constantinopolului după Sfântul Proclu. Sfântul a fost contemporan cu Sfântul Leon, Papa Romei şi a luptat contra ereziei lui Eutihie şi Dioscor. El nu a mai reuşit să se bucure de triumful Ortodoxiei de la Sinodul al Patrulea Ecumenic de la Calcedon din anul 451,

Read More
Calendar Ortodox

Sfântul Ierarh Fotie, Patriarhul Constantinopolului

Viața Sfântului Ierarh Fotie cel Mare, Patriarhul Constantinopolului S-a născut în această cetate la anul 810, din părinţii dreptcredincioşi, Irina şi Serghie, fratele Sfintei Împărătese Teodora şi rudă cu Sfântul Patriarh Tarasie. Fotie a studiat ştiinţele profane, dar şi Sfintele Scripturi, scrierile Sfinţilor Părinţi şi canoanele Bisericii. Patriarhul a fost întronizat la Praznicul Naşterii Domnului

Read More
Calendar Ortodox

Sfântul Proclu, arhiepiscopul Constantinopolului

Era ucenic al Sfântului Ioan Gură de Aur. El s-a învrednicit a vedea pe Sfântul Apostol Pavel vorbind la urechea acelui sfânt. Troparul, glas 4 Dumnezeul părinţilor noştri Care faci pururea cu noi după blândeţile Tale, nu îndepărta mila Ta de la noi; ci, pentru rugăciunile lor, în pace îndreptează viaţa noastră.

Read More
Calendar Ortodox

Sfântul Ierarh Ghenadie, Patriarhul Constantinopolului

Cel între sfinți, părintele nostru Ghenadie I, a trăit în secolul al V-lea și a slujit ca Patriarh al Constantinopolului între anii 458-471. Printre altele, este cunoscut și pentru faptul de a fi fost un adept al școlii antiohiene de exegeză. Sursa principală pentru cele ce se știu despre viața Sf. Ghenadie este cartea „Grădina sufletelor”, scrisă de sfinții Sofronie și

Read More
Calendar Ortodox

Sf. Ier. Pavel Mărturisitorul, Patriarhul Constantinopolului

Sfântul Pavel Mărturisitorul, Patriarhul Constantinopolului era originar din Tesalonic. A fost ales Patriarh în anul 340 la sfârșitul lunii august. A luptat pentru apărarea Ortodoxiei în fața ereziei ariene. Însă împăratul Constanțiu (337-361) fiind arian l-a înlăturat pe Pavel, trimițându-l în Mesopotamia în exil, iar în locul lui l-a pus pe Eusebiu al Nicomidiei. Mergând

Read More
Calendar Ortodox

Aducerea moaștelor Sfântului Ierarh Nichifor, Patriarhul Constantinopolului

Împăratul Leon Armeanul, (813 – 820) nu a respectat hotărârile Sinodului VII ecumenic de la Niceea, ci a pornit din nou lupta împotriva icoanelor. În această perioadă, ierarhii care au luptat împotriva iconoclasmului au fost trimişi în exil. Printre aceştia s-a numărat şi Patriarhul Nichifor care a fost exilat în insula Proconis, şi care a

Read More
Calendar Ortodox

✝)  Sfântul Ierarh Grigorie Teologul, Arhiepiscopul Constantinopolului

Viața Sfântului Ierarh Grigorie Teologul, Arhiepiscopul Constantinopolului Sfântul Ierarh Grigorie, Cuvântătorul de Dumnezeu (Teologul), s-a născut în anul 328 în cetatea Nazianz din Capadocia şi a trăit în vremea împăraţilor Valens (364-378) şi Teodosie cel Mare (379-395). S-a născut într-o familie de neam ales, din oameni drepţi, Sfinţii Grigorie cel Bătrân şi Nona. Tatăl său,

Read More
Calendar Ortodox

Sfântul Ierarh Ioan Postitorul, Patriarhul Constantinopolului 

Viața Sfântului Ierarh Ioan Postitorul, Patriarhul Constantinopolului A trăit în vremea împăraților Justin al II-lea (565-578), Tiberiu al II-lea (578-582) și Mauriciu (582-602). Patriarhul Eutihie al Constantinopolului l-a povățuit să îmbrace haina monahală. După mutarea Patriarhului Eutihie la Domnul, Ioan a fost ales Patriarh în locul lui. I se spune postitorul, pentru viața lui de postiri

Read More
Calendar Ortodox

Sfântul Ierarh Alexandru, Patriarhul Constantinopolului

Viața Sfântului Ierarh Alexandru, Patriarhul Constantinopolului Sfântul Alexandru a fost protopop și horepiscop pe vremea Sfântului Mitrofan, întâiul Patriarh al Constantinopolului, fiind înfrumusețat cu toate faptele bune. Când s-a adunat în Niceea întâiul Sinod a toată lumea, al Sfinților Părinți, Patriarhul Mitrofan, neputând să se ducă la acel sobor, din pricina bătrâneților și slăbiciunii trupești,

Read More