3 octombrie 2023
Saschiz, Mureș, România
Calendar Ortodox

Sfântul Cuvios Macarie de la Optina 

Adevărata linişte se naşte din adevărata smerenie. Să nu te încrezi în pacea pe care o ai, pentru că vei avea şi luptă spre cunoaşterea neputinţelor tale şi spre vederea patimilor, dar să nu-ţi fie frică de aceasta. Dumnezeu ne slobozeşte luptă după putere, atât cât putem duce, ca să dobândim învăţătură şi să ajungem

Read More
Calendar Ortodox

Înainte-prăznuirea Naşterii Maicii Domnului

Pentru pregătirea sufletească a credincioșilor toate sărbătorile împărătești (inclusiv cele ale Maicii Domnului) sunt precedate de un timp de pregătire, de anticipare sau introducere, numit pre-serbare, înainte-serbare sau înainte-prăznuire.

Read More
Calendar Ortodox

Sfântul Mucenic Sozont

Viața Sfântului Mucenic Sozont Era din Licaonia (Asia Mică). Fiind păstor, ajunge cu turmele sale în apropierea cetății Pompeiol (Asia Mică) unde se cinstea o zeitate păgână din aur și argint. Sfântul Mucenic Sozont intrând în templul păgân rupe mâna dreaptă a idolului și vânzând-o, a împărțit săracilor câștigul. Conducătorul păgân al cetății a început

Read More
Calendar Ortodox

Sfântul Cuvios Daniil Katunakiotul

Viața Cuviosului Daniil Katunakiotul La vârsta de 19 ani a vizitat mai multe mănăstiri din Peloponez și din câteva insule în care a întâlnit mulți părinți îmbunătățiți și cunoscuți pentru sfințenia vieții lor. Cuviosul Arsenie din Paros i-a recomandat să meargă și să se închinovieze în obștea Mănăstirii Sfântului Pantelimon din Sfântul Munte. Mai mult, Cuviosul

Read More
Calendar Ortodox

✝)  Sfântul Cuvios Amfilohie de la Pângărați

Viața Sfântului Cuvios Amfilohie de la Pângărați Sfântul Cuvios Amfilohie de la Pângăraţi s-a născut în anul 1487, în Ţara de Sus a Moldovei. Şi-a început viaţa monahală de tânăr la Mănăstirea Moldoviţa, de unde a venit la Pângăraţi în anul 1508. Aici a fost ales de toţi vieţuitorii părinte duhovnicesc, conducând obştea Mănăstirii timp de

Read More
Calendar Ortodox

✝)  Sfântul Cuvios Simeon de la Pângărați

Viața Sfântului Cuvios Simeon de la Pângărați Sfântul Cuvios Simeon s-a născut la începutul secolului al XV-lea într-un sat din apropierea oraşului Piatra Neamţ, în timpul evlaviosului domnitor Alexandru cel Bun (1400-1432). Încă din tinereţe era râvnitor pentru cele dumnezeieşti, alegând viaţa monahală şi intrând în obştea Mănăstirii Bistriţa. După multă nevoinţă şi ascultare, sporind duhovniceşte,

Read More