24 iulie 2024
Saschiz, Mureș, România

Ianuarie – Gerar

Calendar Creștin Ortodox 2023
IANUARIEFEBRUARIEMARTIE
APRILIEMAIIUNIE
IULIEAUGUSTSEPTEMBRIE
OCTOMBRIENOIEMBRIEDECEMBRIE
Ianuarie – Gerar (31 zile)
ziua 10 ore, noaptea 14 ore
Luna următoare>>

1 D (✝) Tăierea împrejur cea după trup a Domnului; ✝) Sfântul Ierarh Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezareei Capadociei; Sfânta Emilia, mama Sfântului Ierarh Vasile cel Mare;  (Anul Nou. Tedeum)

✝) Duminica dinaintea Botezului Domnului Ap. II Timotei 4, 5-8; Ap. Coloseni 2, 8-12; Ev. Marcu 1, 1-8; Ev. Luca 2, 20-21; 40-52;(Predica Sfântului Ioan Botezătorul); glas 4, voscr. 7

2 L Sfântul Ierarh Silvestru, Episcopul Romei; Sfântul Cuvios Serafim de Sarov; Înainte-prăznuirea Botezului DomnuluiAp. Evrei 8, 7-13; Ev. Marcu 8, 11-21

3 M Sfântul Mucenic Gordie; Sfântul Proroc Maleahi; Ap. Evrei 9, 8-23; Ev. Marcu 8, 22-26

4 M Sfântul Cuvios Nichifor Leprosul; Soborul Sfinților 70 de Apostoli; Sfântul Cuvios Teoctist, egumenul de la Kucumia Siciliei; Sfânta Cuvioasă ApolinariaAp. Evrei 10, 1-18; Ev. Marcu 8, 30-34 (Harți)

5 J Sfântul Mucenic Teopempt; Sfântul Mucenic Teonas; Sfânta Cuvioasă Sinclitichia; Ajunul Botezului DomnuluiAp. Evrei 10, 35-39; 11, 1-7; Ev. Marcu 9, 10-15(Post)

6 V (✝) Botezul Domnului (Boboteaza – Dumnezeiasca Arătare)Ap. Tit 2, 11-14; 3, 4-7; Ev. Matei 3, 13-17(Harți)

7 S Soborul Sfântului Proroc Ioan Botezătorul și Înaintemergătorul DomnuluiAp. Fapte 19, 1-8; Ev. Ioan 1, 29-34

8 D Sfântul Cuvios Gheorghe Hozevitul; Sfânta Cuvioasă Domnica✝) Duminica după Botezul Domnului (Începutul propovăduirii Domnului);  Ap. Efeseni 4, 7-13; Ev. Matei 4, 12-17; glas 5, voscr. 8

9 L Sfântul Ierarh Petru al Sevastiei; Sfântul Mucenic Polieuct; Ap. Evrei 8, 7-13; Ev. Marcu 8, 11-21

10  M✝) Sfântul Cuvios Antipa de la Calapodești; Sfântul Ierarh Grigorie, Episcopul Nissei; Sfântul Cuvios Dometian, Episcopul Melitenei; Sfântul Cuvios Marchian; Sfântul Teofan Zăvorâtul;  Ap. Evrei 9, 8-23; Ev. Marcu 8, 22-26

11  MSfântul Cuvios Teodosie cel Mare, începătorul vieții călugărești de obște din Palestina; Sfântul Cuvios Vitalie;  Ap. Evrei 10, 1-18; Ev. Marcu 8, 30-34

12  J Sfânta Muceniță Eutasia; Sfânta Muceniță Tatiana, diaconița; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Cea care alăptează” (Galaktotrofousa); Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „a Imnului Acatist”Ap. Evrei 10, 35-39; 11, 1-7; Ev. Marcu 9, 10-15

13  VSfântul Mucenic Ermil și Sfântul Mucenic Stratonic; Sfântul Ierarh Iacob, Episcopul din Nisibe; Sfântul Cuvios Maxim Kavsokalivitul; Sfântul Ilarie de Poitiers;  Ap. Evrei 11, 8-16; Ev. Marcu 9, 33-41

14  SSfinții Cuvioși Mucenici din Sinai și Rait; Odovania praznicului Botezului Domnului; Sfânta Nina, cea întocmai cu Apostolii și luminătoarea Georgiei; Sfântul Cuvios Sava, arhiepiscopul Serbiei și ctitorul mănăstirii Hilandar;  Ap. Efeseni 5, 1-8 Ev. Luca 14, 1-11

15  DSfântul Cuvios Pavel Tebeul; Sfântul Cuvios Ioan Colibașul

✝) Duminica a 29-a după Rusalii (a celor 10 leproși)Ap. Coloseni 1, 12-18; Ev. Luca 17, 12-19; glas 5, voscr. 8

16  LCinstirea lanțului Sfântului Apostol Petru; Sfântul Mucenic Pevsip și cei împreună cu el; Sfântul Mucenic Elasip; Sfântul Mucenic Mesip; Sfânta Muceniță Neonila; Sfântul Mucenic Danact citeţul; Ap. Evrei 11, 17-31; Ev. Marcu 9, 42-50; 10, 1

17  M✝) Sfântul Cuvios Antonie cel Mare; Sfântul Cuvios Ahila; Sfântul Cuvios Antonie cel Nou de la VeriaAp. Evrei 12, 25-29; Ev. Marcu 10, 2-12

18  MSfântul Ierarh Atanasie, Arhiepiscopul Alexandriei; ✝ Sfântul Ierarh Chiril, Arhiepiscopul AlexandrieiAp. Iacov 1, 1-18; Ev. Marcu 10, 11-16

19  JSfântul Antonie Stilitul din Georgia; Sfântul Ierarh Marcu, Mitropolitul Efesului; Sfântul Meletie Mărturisitorul; Sfântul Cuvios Macarie Egipteanul; Sfântul Cuvios Arsenie; Sfânta Muceniță Eufrasia; Sfântul Cuvios Marcu; Sfântul Cuvios Macarie Alexandrinul;  Ap. Iacov 1, 19-27; Ev. Marcu 10, 17-27

20  V✝) Sfântul Cuvios Eftimie cel Mare; Sfânții Mucenici Vas și Eusebiu; Sfânții Mucenici In, Pin și Rim; Sfântul Lavrentie de Cernigov;  Ap. Iacov 2, 1-13; Ev. Marcu 10, 24-32

21  SSfântul Mucenic Valerian; Sfântul Mucenic Candid; Sfântul Cuvios Maxim Mărturisitorul; Sfântul Mucenic Neofit; Sfântul Mucenic Evghenie; Sfântul Mucenic Achila; Sfântul Maxim Grecul; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Înjunghiata” de la Vatoped; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Mângâietoarea” (Paramythia) de la Vatoped; Sfânta Muceniță Agnia din RomaAp. Coloseni 1, 1-6; Ev. Luca 16, 10-15

22  DSfântul Cuvios Mucenic Anastasie Persul; Sfântul Apostol Timotei

✝) Duminica a 32-a după Rusalii (a lui Zaheu); Ap. I Timotei 4, 9-15 Ev. Luca 19, 1-10; glas. 7, voscr. 10

23  LSfântul Sfințit Mucenic Clement, Episcopul Ancirei; Sfântul Mucenic Agatanghel; Sfinţii Părinţi de la Sinodul al VI-lea Ecumenic; Sfântul Dionisie din Olimp; Ap. Iacov 2, 14-26; Ev. Marcu 10, 46-52

24  MSfântul Mucenic Agapie; Sfântul Mucenic Vavila; Sfânta Xenia din Sankt Petersburg; Sfântul Mucenic Timotei; Sfântul Ierarh Filon, episcopul Carpasiei; Cuviosul Filotheos ctitorul; Sfânta Cuvioasă XeniaAp. Iacov 3, 1-10; Ev. Marcu 11, 11-23 (Tedeum)

25  M✝) Sfântul Ierarh Bretanion, Episcopul Tomisului; Sfântul Vladimir, Mitropolitul Kievului; ✝) Sfântul Ierarh Grigorie Teologul, Arhiepiscopul Constantinopolului; Sfântul Cuvios Publie; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Potolește întristările noastre”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Bucurie neașteptată”;  Ap. Iacov 3, 11-18; 4, 1-6 Ev. Marcu 11, 22-26

26  J✝) Sfântul Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei; Sfânta Cuvioasă Muceniță Maria din Gatcina; Sfântul David Ziditorul, regele Georgiei; Sfinții Cuvioși Xenofont, Maria, Arcadie și Ioan; Ap. Iacov 4, 7-17; 5, 1-9; Ev. Marcu 11, 27-33

27  V✝ Aducerea moaștelor Sfântului Ioan Gură de Aur; Sfânta Marciana, împărăteasaAp. I Petru 1, 1-25; 2, 1-10; Ev. Marcu 12, 1-12

28  SSfântul Cuvios Isaac Sirul; Sfântul Cuvios Iacob Sihastrul; Sfânta Muceniță Haris; Sfântul Cuvios Efrem Sirul; Sfântul Cuvios Paladie; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Totemsk-Sumorinskaya”Ap. I Tesaloniceni 5, 14-23; Ev. Luca 17, 3-10

29  DSfântul Mucenic Parigorie; Sfântul Mucenic Iacob; Sfântul Mucenic Iperechie; Sfântul Mucenic Mochie, citeţul; Sfântul Mucenic Romano; Sfântul Mucenic Iacov; Sfântul Mucenic Silvan; Sfântul Mucenic Luca; Aducerea moaștelor Sfântului Sfințit Mucenic Ignatie Teoforul; Sfântul Mucenic Filotei; Sfântul Mucenic Aviv; Sfântul Mucenic Iulian; Sfântul Afraat Persanul; 

✝) Duminica a 17-a după Rusalii (a Canaanencei) Ap. II Corinteni 6, 16-18; 7, 1; Ev. Matei 15, 21-28 glas 8, voscr. 11

30  LSfântul Sfințit Mucenic Ipolit, Episcopul Romei; ✝) Sfinții Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur; Cinstirea Sfintei Icoane a Maicii Domnului din Tinos; Sfântul Theodor Hagiul Noul Mucenic din Mitilini; Ap. I Petru 2, 21-25; 3, 1-9; Ev. Marcu 12, 13-17

31  MSfântul Mucenic Diodor; Sfântul Mucenic Serapion; Sfântul Mucenic Papia; Sfântul Mucenic Nichifor; Sfântul Mucenic Claudiu; Sf. Mc. doctori fără de arginți Chir și Ioan; Sfântul Mucenic Victorin; Sfântul Mucenic Victor; Sfânta Muceniță Trifena; Sfântul Arsenie din Paros; Ap. I Petru 3, 10-22; Ev. Marcu 12, 18-27

Luna următoare>>