14 iulie 2024
Saschiz, Mureș, România

Acrivie

Gr.Akriveia – exactitate: aplicarea stricta a canoanelor in cazuri in care doctrina si traditia Bisericii trebuie sa fie respectate cu rigoare. In cursul istoriei, acrivia a alternat cu iconomia. Acrivia si iconomia sunt doua modalitati de care Biserica dispune in exercitarea autoritatii sale canonice. Canoanele sinoadelor ecumenice mentioneaza doua categorii de eretici si schismatici, fata de care Biserica procedeaza diferit cand este vorba de primirea lor la Ortodoxie : unii sunt acceptati ca botezati valid, prin repudierea in scris a ereziei lor si prin savarsirea Tainei mirungerii (arieni, macedoneni, sabelieni, novatieni, tetraditi, apolinarieni, eutihieni, dioscoriti, severieni) ; altii sunt primiti ca nebotezati, urmand sa fie apoi catehizati, exorcizati si in fine „iluminati” (eunomieni, montanisti, sabelieni, manihei, valentinieni, marcioniti). Criteriul acestei analize a fost regula de credinta apostolica sau Ortodoxia, de la care nu exista dispensa.