13 iunie 2024
Saschiz, Mureș, România
Patericul egiptean

Vânătorul care s-a smintit

Era cineva, ce vâna prin pustie dobitoace sălbatice și a văzut pe avva Antonie glumind cu frații și s-a smintit.

Iar bătrânul vrând să-l încredințeze pe el, că trebuie câte puțin să se pogoare fraților, i-a zis lui : pune săgeata în arcul tău și întinde. Și a făcut așa. Și a zis lui : întinde iarăși. Și a întins. Și iarăși i-a zis : întinde. Și a zis lui vânătorul : de îl voi întinde peste măsură, se frânge arcul. Zis-a lui bătrânul : așa și la lucrul lui Dumnezeu, dacă peste măsură vom întinde cu frații, degrab se rup. Deci trebuie câteodată și câte puțin a ne pogorâ fraților. Acestea auzind vânătorul, s-a umilit. Și mult folosindu-se de la bătrânul, s-a dus. Și frații întărindu-se, au mers la locul lor.

Patericul egiptean