14 iulie 2024
Saschiz, Mureș, România
Apostolul zilei

Ap. Evrei 3, 12-16

Fraților, luați seama, să nu fie cumva în vreunul din voi o inimă vicleană a necredinței, ca să vă depărteze de la Dumnezeul Cel viu. Ci îndemnați-vă unii pe alții, în fiecare zi, până ce putem să zicem: Astăzi!, ca nimeni dintre voi să nu se învârtoșeze cu înșelăciunea păcatului; fiindcă ne-am făcut părtași ai lui Hristos, numai dacă vom păstra temeinic, până la sfârșit, începutul stării noastre întru El, de vreme ce se zice: Dacă veți auzi astăzi glasul Lui, nu învârtoșați inimile voastre, ca la răzvrătire. Cine sunt cei care, auzind, s-au răzvrătit? Oare nu toți care au ieșit din Egipt, prin Moise?